Témata k nedělní a sváteční liturgii

UČME SE NÉST SVŮJ KŘÍŽ - ZE SLOVA BOŽÍHO NA STŘEDU 31. TÝDNE 3.11.2021

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by: `Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.'(Lukáš 14,27-30 ).

Ježíš zde učí o ceně učednictví. Jeho slova bývají obvykle povzbudivá, pokojná, obohacující, plná naděje, ale také velmi náročná. Ježíš před námi neskrývá, co znamená následovat ho, ani těžkosti s jeho následováním spojené, to, že si učednictví žádá svou cenu. Staví nám před oči drsný obraz a ptá se, zda jsme ochotní snášet obtíže společně s ním. Zde se ukazuje, jak radikální požadavky jsou kladeny na ty, kdo ho chtějí následovat. Jsou neseny duchem prvního přikázáním milovat Boha nade všechno. Pokud ano, pak víme, že On nás nenechá samotné, že ponese naše břemeno s námi a ukáže nám, co znamená láska a odvaha. Pravý učedník se nedává jen tak bezmyšlenkovitě unášet životem, nýbrž si je vědom vážnosti závazku. Evangelium je mnohem víc než jen zpráva o jednom specifickém, křesťanském, způsobu života. Dnešní evangelium nám dodává odvahu, abychom kráčeli cestou ke svému nebeskému domovu. Máme se odvracet ode všech a ode všeho, co by nás na cestě mohlo zdržovat. Naše srdce a naše mysl náleží především Pánu. Musíme dělat všechno pro to, abychom hledali nejprve jeho, a všechno ostatní už půjde. Nést kříž nám připomíná Velký pátek a Ježíše klopýtajícího pod tíhou kříže. Na většinu z nás není kříž kladen z vnějšku, ale jako by byl součástí naší povahy: jako tělesné nebo duševní nedostatky, závislosti, pokušení a úporné touhy, které nás připravují o svobodu. Nést svůj kříž pak znamená ani ne tak tyto problémy řešit, jako spíš učit se s nimi pokorně žít.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na středu 3.11.2021: 

1. čtení : Římanům 13,8-10

Žalmy   112,1-2.4-5.9 , odpověď: Blaze muži, který se slitovává a půjčuje.
Evangelium: Lukáš 14,25-33

Zobrazeno 39×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio