Témata k nedělní a sváteční liturgii

VZKŘÍŠENÍ NEMOHOU ZEMŘÍT - ZE SLOVA BOŽÍHO NA SOBOTU 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ 20.11.2021

Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. ( Lukáš 20,34-36 ).

Díky Ježíšovi nahlížíme do snu, který pro nás Bůh má v posmrtném životě. Můžeme si jen představovat, jaké zázraky pro nás Bůh chystá, jak moc nás miluje. „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují!“ (1 Kor 2,9). V příštím životě nebudou manželské vztahy. Otázky manželství a dětí se týkají tohoto pozemského věku a ne světa nebeského. Ježíš nám říká, že jsme dětmi vzkříšení a dětmi Božími, bratry a sestrami, kteří se v nebi nevdávají ani nežení. V novém životě všichni žijí tváří v tvář Bohu životem, který nekončí. Vztah k Bohu je spojuje v jedno. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živi. Jsme součástí kosmu, který přesahuje prostor a čas a zahrnuje nejenom Abraháma, Izáka a Jákoba, ale i mé rodiče a všechny mé předky až k počátku stvoření. Ve vzkříšení budeme sdílet věčné Boží Nyní.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na sobotu  20.11.2021: 

1. čtení : 1. kniha Makabejská 6,1-13

Žalmy  9,2-3.4+6.16+19 , odpověď: Rozjásám se nad tvou pomocí, Hospodine!

Evangelium: Lukáš 20,27-40

Zobrazeno 26×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio