Témata k nedělní a sváteční liturgii

ZE SLOVA BOŽÍHO NA PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ 22.11.2021 – PAMÁTKA SV. CECILIE, MUČEDNICE

Bůh pak dal těmto čtyřem jinochům vědění a pochopení pro každé písmo a moudrost; Daniel měl schopnost rozumět viděním a snům všeho druhu. V každém oboru vědy a moudrosti, na něž se král tázal, nalezl je desetkrát schopnější nad všechny hadače a zaklínače, kteří byli v celé jeho říši.  (Daniel 1,1-6.8-20 ).

Nabuchodonosor, král velké babylónské říše, zvítězil nad králem Judeje a všechny poklady z jeruzalémského chrámu odvezl do Babylóna. Také nařídil, aby byli do Babylóna odvedeni zajatci, zvláště mladí nadaní muži, se kterými měl zvláštní plány. Mezi nimi byl také Daniel a jeho tři přátelé, Šadrach, Nešal a Abednego. Král si přál, aby tito mladíci tři roky studovali na královském dvoře v Babylónu, četli knihy moudrých učitelů a naslouchali jim a potom aby se stali královými služebníky a rádci. Mladíci měli dostávat jídlo a pití od královského stolu, ale nechtěli ho jíst ani pít, protože král to jídlo a pití nejdříve nabízel pohanským bohům. Proto jedli jenom zeleninu a pili vodu.Daniel a jeho přátelé byli daleko od domova. Modlili se však k Bohu a dobře se učili. Brzy se z nich stali nejchytřejší a nejmoudřejší muži v celém Babylónu.

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova  pondělí   22.11.2021

1. čtení : Daniel 1,1-6.8-20

Mezizpěv: Daniel 3, 52.53.54.55.56,  odpověď: Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Evangelium: Lukáš 21,1-4

Zobrazeno 78×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio