Témata k nedělní a sváteční liturgii

LUKÁŠOVO EVANGELIUM (LUKÁŠŮV ROK) - TÉMA 131 „UČÍCÍ SE CÍRKEV“; 2. NEDĚLE ADVENTNÍ -5.12.2021

4. 12. 2021 12:00

Slovo Boží má takovou sílu a moc, že je pro církev oporou a životem, posilou víry, čistým a trvalým pramenem duchovního života. Aby byl lidu  poskytnut bohatěji prostřený stůl Božího slova a aby bylo čtení Písma uspořádáno rozmanitěji a vhodněji, Vatikánský řád zná od roku 1969 3 roční cykly, v nichž  zejména o nedělích zazní  střídavě tři evangelia. Letošní adventní dobou je zahájen cyklus C – rok Lukášův. Lukášovo dílo Evangelium (Lk) a Skutky apoštolů(Sk) doprovázejí křesťany na třetí etapě jejich duchovní cesty, na etapě misionářského hlásání evangelia čili vydávání svědectví Kristu. Lukášovo dílo je velice vhodné k tomu, aby křesťanům pomohlo přejít od pouhých slov evangelia k pevné víře, že řeč misionářů se opírá o historickou pravdu. Jen takto přesvědčený věřící je schopen účinně předávat evangelium druhým lidem. 

Lukáš je jediný z evangelistů, který za své evangelium připojuje druhou knihu. Zaznamenal v ní počátek historie Církve. Je přesvědčen, že  její aktivita nezbytně na Kristovo dílo navazuje. Jako křesťan pocházející z pohanské Antiochie prokazoval velkou znalost zdejší křesťanské komunity. Povoláním byl lékař. Byl to člověk kulturně vyspělý a vzdělaný, znalec literatury, schopný historického výzkumu, malíř, poctivý badatel, obratný spisovatel. Z množství informací, které prověřil a utřídil, byl schopen utkat souvislé, plynulé a napínavé vyprávění jak o Ježíšovi, tak o osudech prvotní Církve. Lukáš byl vynikající teolog, „teolog dějin spásy“. Lukáš patří bezesporu mezi nejschopnější spisovatele Nového zákona. Je zřejmé, že řečtina byla jeho rodným jazykem.  Typickým rysem Lukášova literárního díla je smysl pro chronologii. Události evangelia jsou synchronizovány s politickými dějinami. Písmo Nového  zákona podporuje  tradici, že Lukáš byl skutečně průvodcem apoštola Pavla  na jeho druhé i třetí misijní cestě a že spolu putovali do Jeruzaléma i na cestě do Říma. O Lukášových osudech po Pavlově smrti nevíme nic jistého. Podle některých se dožil 84 let a skončil jako mučedník, podle většiny jiných Lukáš zemřel přirozenou smrtí. 

Lukáš tvoří své dílo pro komunitu, která má plno problémů, která se ohlíží zpět. Je to doba,  kdy se do křesťanství infiltrují různé cizí naukové prvky, bludné myšlenky, alternativní návody na spásu. Pro Lukáše však existuje jediné evangelium, jediný Spasitel a jediný Pán, Ježíš. Lukáš byl nazýván teologem dějin spásy, poněvadž ukázal, že Ježíš uskutečňuje spásný plán, který Bůh má s celým světem. Z jeho evangelií vnímáme dobře Ježíšovu lidskost, jeho zájem o lidi, zvláště ty na okraji společnosti. Někdy se proto nazývá „evangelium chudých“, „evangelium hříšníků“, „evangelium žen“, mezi kterými zvláštní postavení zaujímá Ježíšova matka Maria. Třetí evangelium bývá označováno též za „evangelium Ducha svatého“. Zaznamenává průběh účinnosti působení Ducha v Ježíšově životě.

Téma je bylo podrobněji vypracováno, včetně komentářů, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev v roce 2015- viz: 

https://matonick.signaly.cz/1512/lukasovo-evangelium-lukasuv-rok-tema

Zobrazeno 44×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio