Témata k nedělní a sváteční liturgii

PANE, OTEVŘI NÁM OČI - ZE SLOVA BOŽÍHO NA PÁTEK 3.12.2021 - PAMÁTKA FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

Za Ježíšem šli dva slepci a hlasitě volali: "Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: "Věříte, že mám takovou moc?" Odpověděli mu: "Ano, Pane." Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane, jak věříte." I otevřely se jim oči. (Matouš 9,27-31 ).

Dnes slavíme život a víru Františka Xaverského (1506-1552). Stejně jako slepci v evangeliu, i svatý František Xaverský zažil osobní uzdravující dotek Boha a změnil svůj privilegovaný život na život ve službě druhým. Měli bychom se i my zamyslet nad tím, nakolik jsme si vědomi své vlastní slepoty a hluchoty. Často máme problém skutečně slyšet a přijmout Boží slovo. Kolik z nás může tvrdit, že vidí Ježíše takového, jaký skutečně je? Hluší uslyší, prorokoval Izaiáš, oči slepých prohlédnou. A nejen to – budou s úžasem hledět na divy, které vykoná Pán uprostřed svého lidu. Slepci získávají zrak – ale získávají také nový pohled na to, kým je Ježíš – a vychvalují Boží království. Uvěřili, že má moc je uzdravit. Modleme se, abychom stále věřili a také nám se oči úplně otevřely.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě  slova   na pátek 3.12.2021: 

1. čtení : Izaiáš 29,17-24

Žalmy: 27,1.4.13-14,  odpověď: Hospodin je mé světlo a má spása.

Evangelium: Matouš 9,27-31

Zobrazeno 36×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio