Témata k nedělní a sváteční liturgii

PANOVNÍK HOSPODIN PŘICHÁZÍ S MOCÍ I JAKO PASTÝŘ - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ÚTERÝ 7.12.2021 - PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA

„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“ (Izaiáš 40,1-11 ).

Skleslému Izraeli byla určena radostná zvěst, s níž vystoupil prorok Izaiáš. Lze ji označit jako starozákonní evangelium. Jeho  slova jsou nesmírně útěšná, přičemž navíc dvojnásobné „potěšte“ naznačuje, že má být voláno mocně a naléhavě. Působivé je i vyjádření Boží lásky k Jeho lidu formulací o mluvení „k srdci Jeruzaléma“. Naplněný čas jeho „služby“ je končícím časem strastí. Prorok vyvolený lid ujišťuje , že „panovník Hospodin přichází s mocí“ , a to nejen jako vládce, ale také jako pastýř. Toto místo může křesťanský čtenář ve světle novozákonního označení Krista za dobrého pastýře vnímat jako potvrzení Kristova božství či totožnosti s Hospodinem. Celý závěrečný verš čtení je působivý obrazem pastýře, který ve svém klínu nese beránky a šetrně vede březí ovečky. Na tato i jiná zaslíbení radostné zvěsti proroka Izaiáše, tak často čtené v době adventní, je záhodno odpovídat nejen ústy, ale i srdcem : "Bohu díky!".

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužbě slova   na  úterý 7.12.2021: 

1. čtení : Izaiáš 40,1-11

Žalmy:  96,1-2.3+10ac.11-13ab.13cd,  odpověď: Hle, náš Bůh přijde s mocí.

Evangelium: Matouš 18,12.14

Zobrazeno 93×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio