Témata k nedělní a sváteční liturgii

STAVME SVÉ DOMY NA SKÁLE - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ČTVRTEK PO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 2.12.2021

"Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký." ( Matouš 7,21.24-27 ).

Jaká je Otcova vůle? Abychom byli naplněni Duchem Božího království a pracovali na jeho uskutečňování ve světě. Ježíš nám připomíná, že nestačí Boží slovo slyšet; musíme je také uskutečňovat. Proto je třeba nejprve usilovně Boha hledat, najít a jít  k Němu tak, že Ho nacházíme přítomného ve světě kolem nás. Současně pomáháme druhým, aby si tuto láskyplnou Boží přítomnost uvědomovali také. Toho nedosáhneme tím, že budeme jen zbožně vzývat Boží jméno a přitom budeme ignorovat potřeby našich bratří a sester. To by znamenalo stavět dům na písku.Je nutno lidem pozorně naslouchat, věnovat jim pozornost. Naslouchání nás zve k odpovědi, k vnitřní proměně. Praktikování Božího slova dává našemu životu pevný základ, který v bouřích odolá. Bez života z Božího slova nebudeme mít pevnou půdu pod nohama.Povinností učedníků Krista je Boží slovo slyšet a  jednat. Tak tvořit, posilovat a upevňovat církev, tělo Kristovo, založenou na skále apoštola Petra.

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužběslova   na čtvrtek   2.12.2021: 

1. čtení : Izaiáš 26,1-6

Žalmy: 118,1+8-9.19-21.25-27a ,  odpověď: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.

Evangelium: Matouš 7,21.24-27

Zobrazeno 68×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio