Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH POVOLÁVÁ I HŘÍŠNÍKY - Z BOHOSLUŽBY SLOVA - SOBOTA PO 1. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 15.1.2022

Když při setkání Samuel spatřil Saula, Hospodin ho poučil: "To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem“. Potom vzal Samuel nádobku oleje, vylil mu ji na hlavu, políbil ho a řekl: "Hospodin tě pomazal za knížete nad Izraelem, svým lidem! Panuj tedy Hospodinovu lidu a vysvoboď ho z moci nepřátel, kteří ho obklopují!" - Z  prvního čtení ( 1 Samuelova 9). 

Hospodin dal Saula pomazat za knížete – tedy jako vévodu,vojevůdce. Nikoliv za krále, jak by chtěli Izraelci. Bůh má však pro ně pochopení. Jejich úpěnlivě volání k němu proniklo. Ve válce, je potřeba jeden velitel. Povolal tedy Saula jako schopného vojevůdce. Je dobré být pokorný před Bohem, protože Bůh nás jako Saula pozvedává z bezvýznamnosti na čestná místa ve svém království. Co může být lepšího, než být Božím generálem? Jen člověk nesmí chtít být králem místo Boha.

Z evangelia:( Marek 2 ) : Když pak byl Ježíš u stolu v jeho domě, mnoho celníků a hříšníků zaujalo místo u stolu s ním a s jeho učedníky; bylo totiž mnoho těch, kdo ho následovali. Když učitelé Zákona z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, řekli jeho učedníkům: "Proč jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to zaslechl a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky."

Jako lékař navštěvuje nemocné, tak Ježíš vyhledává lidi, kteří ho nejvíce potřebují. Jak jsme již viděli, celé Ježíšovo poslání spočívá ve spáse a vykoupení, v obnově lidí. Jak má pomoci hříšníkům změnit se, pokud s nimi není v přímém kontaktu? Tím, že Ježíš je s hříšníky a povolává je ke spolupráci třeba i jako učedníky podle svého plánu, neschvaluje jejich chování ani nad ním nezavírá oči. Říká, že "nemocní" potřebují uzdravení. Toho lze dosáhnout pouze tím, že se k nim přiblíží. 

Odkaz na kompletní    liturgické texty  z lekcionáře k bohoslužbě slova na sobotu  15.1.2022.  (Níže je uveden jen jejich základní přehled ).

1. čtení:  1 Samuelova 9,1-4.17-19; 10,1a

Žalmy:  21,2-3.4-5.6-7, odpověď:  Hospodine, z tvé síly se raduje král.

Evangelium:  Marek 2,13-17 

Zobrazeno 11×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio