Témata k nedělní a sváteční liturgii

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ - TÉMA 140 „UČÍCÍ SE CÍRKEV“ – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.1.2022

15. 1. 2022 13:23

Povolání k manželství je zvláštní cesta víry a lásky, která přechází na manžele a zároveň slouží k blahu církve a společnosti a to s celým významem a silou veřejného závazku před Bohem a společností. Manželství je svátost, jeden ze sedmi darů Ježíše Krista církvi. Svátostí je člověk uváděn, obnovován, upevňovánve svém vztahu k Bohu, nebo pro určité životní poslání. Svátostné manželství začíná slavnostním slibem vzájemného odevzdávání se a přijetí, uskutečňuje se věrným naplňováním tohoto slibu v každodenním životě v síle Kristovy lásky. Manželský slib činí křesťan jak Bohu, tak i svému životnímu partnerovi. Protože Bůh sám zpečeťuje pouto svátostného manželství, zavazuje tento svazek až do smrti jednoho z partnerů. Manželství ustanovil Bůh v ráji a Pán Ježíš je potvrdil jako celoživotní spojení muže a ženy ve společenství lásky. Vzájemná láska, úcta, respekt a zodpovědnost jsou pojivem tohoto svazku, který má zrcadlit lásku, svatost, důvěru a trvalost vztahu mezi Kristem a jeho církví. „Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“ (Mt 19,6). 

Katolická církev chápe manželství jako trvalý vztah muže a ženy, ke kterému se rozhodli svobodně a na celý život, z něhož chtějí přivést na svět děti a chtějí ho žít s Boží pomocí, ne tedy jen z vlastních sil. Hlavními osobami manželské smlouvy je pokřtěný muž a pokřtěná žena. Církev  považuje jako  nezbytný jejich vzájemný svobodný souhlas k uzavření manželskému svazku před Bohem i před lidmi. Manželé se jím vzájemně odevzdávají a stávají se „jedním člověkem“ (srv. Mk 10,8; Ef 5,31). Aby manželská smlouva měla pevné a trvalé lidské a křesťanské základy, má zásadní důležitost příprava na manželství. Je to cesta víry, která nekončí slavením sňatku, nýbrž pokračuje v celém rodinném životě. Z toho důvodu se náš pohled neomezuje na sňatek jako jedinečný akt, na okamžik slavení sňatku, nýbrž na manželství jako stav, který stále trvá. Proto je příprava na manželství  vynikající příležitostí k tomu, aby snoubenci nově objevili a prohloubili víru, kterou přijali při křtu a kterou rozvinuli během své křesťanské výchovy. Tímto způsobem uznávají a svobodně na sebe berou povolání následovat Krista ve stavu manželském.Každý věřící povolaný  k manželství má chápat a být  si vědom, že v křesťanské etice zaujímá lidská láska ve světle lásky Boží ústřední místo. 

Téma bylo  též vypracováno, včetně liturgických textů a komentářů k nim, podle osnov projektu ČBK „Učící se církev  Viz: https://matonick.signaly.cz/1601/priprava-na-manzelstvi-tema-139

Zobrazeno 25×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio