Témata k nedělní a sváteční liturgii
4. 3. 2017 16:47

1. NEDĚLE POSTNÍ-5.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 2,7-9; 3, 1-7: Když Bůh stvořil člověka, zahrnul jej dobrem, pohodou a krásou, uvedl ho do ráje a dal mu velkou svobodu k tomu, aby svým působením…


23. 2. 2017 17:28

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 26.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 49,14-15: I v kratičkém čtení z knihy proroka Izaiáše nacházíme Hospodinovo poselství. Jako při mnoha jiných příležitostech člověku vzkazuje, že je…


16. 2. 2017 12:26

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 19.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 3. knihy Mojžíšovy (I) Lv 19,1-2. 17-18: Prostřednictvím proroka Mojžíše Hospodin vyzývá svůj lid věřící v něj jako Boha jediného, aby žil podle Boží vůle v míru, bez nenávisti a…


9. 2. 2017 13:47

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 12.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 15,16-21: Důležitým poselstvím dnešního úryvku slova Božího z knihy proroka je téma dvou cest, cesty života a cesty smrti. Je současně výpovědí o Boží…


2. 2. 2017 14:55

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 5.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 58,7-10: Ústy proroka Izaiáše nás Bůh, coby ústřední zdroj milosrdenství a spravedlnosti nabádá, abychom spolu s ním vyslyšeli nářek chudých a…


25. 1. 2017 17:20

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 29.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (I A) Sof 2,3; 3,12-13: Blahoslavenství, která jsou základním tématem dnešní neděle, mají svůj počátek v Hospodinových příslibech blaženosti a štěstí,…


18. 1. 2017 16:50

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 22.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 8,23b-9,3: Text prvního čtení, oznamující vítězné osvobození severních kmenů Izraele z potupné okupace Asyřanů, nás připravuje na pochopení…


12. 1. 2017 17:39

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 15.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 49,3.5-6: Tak jako minulou neděli i dnes nám prorok Izaiáš představuje tajemnou osobu Hospodinova služebníka. Postavu, která je plně dovršena v…


6. 1. 2017 8:00

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 8.1.2017 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 42,1-4.6.6-7: Úryvek z knihy proroka Izaiáše nám představuje tajemnou postavu trpícího služebníka Božího, který vztahujeme na Ježíše z…


4. 1. 2017 17:06

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2011 – pátek Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 60,1-6: Při dnešním čtení z knihy proroka Izaiáše o světle Jeruzaléma si neustále připomínejme, že světlo ze zapálené křestní svíce máme…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio