Témata k nedělní a sváteční liturgii
14. 8. 2017 18:00

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – úterý - 15.8.20017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení apoštola Jana (V) Zj 11, 19a; 12, 1. 3 -6a. -10ab: Na dnešní den připadá největší mariánský svátek- slavnost Vystoupení Panny Marie na nebesa…


9. 8. 2017 13:26

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 13.8.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (I) 1 Král 19,9a.11-13a: O Bohu si často myslíme, že je bytostí největší, nejsilnější a nejhrozivější, která vládne nad vším tím naším ohromným světem.…


3. 8. 2017 18:29

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - 6.8.2017- neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Prorok Daniel popsal své vidění průběhu posledního soudu lidstva. Při něm se potvrdí, kdo bude při druhém příchodu Pána…


27. 7. 2017 16:32

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 30.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (I) 1 Král 3, 5. 7-12: Ve čtení úryvku z první knihy královské nalezneme příklad Božího vyvolení. Svrchovaný Bůh projevil svůj nepředvídatelný úsudek a…


19. 7. 2017 20:57

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 23.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (I) Mdr 12,13. 16-19: Čtení z knihy Moudrosti nám přispěje k přesvědčení, že Bůh Stvořitel má starost o všechny tvory. Činí tak z lásky k lidem. Ty, kteří…


14. 7. 2017 14:07

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55,10-11: Hospodinovo slovo má obrovskou vnitřní sílu a účinnost. Stvořilo svět, přírodu a člověka. Úryvek z Izaiášova proroctví objasňuje…


7. 7. 2017 13:30

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 9.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Zachariáše (I) Zach 9,9-10: Proroctví z knihy Zachariášovy vyzývá k radosti slovy, používanými pro dobu očekávání příchodu Mesiáše. Tento král, který přichází, je…


4. 7. 2017 14:57

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - 5.7.2017 – středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Byzantští vyslanci svatý Cyril a Metoděj, kteří přišli do našich zemí před mnoha stoletími, sledovali více než jen úsilí…


29. 6. 2017 17:10

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 2.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské (I) 2 Král 4,8-11.14-16a: Verše z druhé knihy Královské popisují pohostinnost izraelské ženy vůči proroku Elizeovi. Důvodem ženiny velkorysosti je její…


22. 6. 2017 19:00

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 25.6.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 20,10-13: Text prvního čtení ukazuje na stav prorokova ducha poté, co se Jeremiáš stal předmětem posměchu a nevraživosti. Pozoruje kolem sebe…


« novější 1 9 10 11 12 13 14 15 24 36 47 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio