Témata k nedělní a sváteční liturgii
19. 7. 2017 20:57

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 23.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (I) Mdr 12,13. 16-19: Čtení z knihy Moudrosti nám přispěje k přesvědčení, že Bůh Stvořitel má starost o všechny tvory. Činí tak z lásky k lidem. Ty, kteří…


14. 7. 2017 14:07

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55,10-11: Hospodinovo slovo má obrovskou vnitřní sílu a účinnost. Stvořilo svět, přírodu a člověka. Úryvek z Izaiášova proroctví objasňuje…


7. 7. 2017 13:30

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 9.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Zachariáše (I) Zach 9,9-10: Proroctví z knihy Zachariášovy vyzývá k radosti slovy, používanými pro dobu očekávání příchodu Mesiáše. Tento král, který přichází, je…


4. 7. 2017 14:57

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE - 5.7.2017 – středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Byzantští vyslanci svatý Cyril a Metoděj, kteří přišli do našich zemí před mnoha stoletími, sledovali více než jen úsilí…


29. 6. 2017 17:10

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 2.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské (I) 2 Král 4,8-11.14-16a: Verše z druhé knihy Královské popisují pohostinnost izraelské ženy vůči proroku Elizeovi. Důvodem ženiny velkorysosti je její…


22. 6. 2017 19:00

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 25.6.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 20,10-13: Text prvního čtení ukazuje na stav prorokova ducha poté, co se Jeremiáš stal předmětem posměchu a nevraživosti. Pozoruje kolem sebe…


20. 6. 2017 0:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA - 23.6.2017– pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 7,6-11: Bůh si přál zachránit lidstvo jako věřící, jemu oddané společenství. K tomu si vybral nejprve starozákonní Boží lid…


15. 6. 2017 16:24

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 18.6.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 19, 2-6a: Dnešní liturgický úryvek je shrnutím textů vztahujících se k základní události Izraele, k sinajské smlouvě. Izrael se v ní zavazuje k…


14. 6. 2017 22:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - 15.6.2017 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (I) Dt 8,2-3.14b-16a: Pozadí prvního čtení z páté knihy Mojžíšovy nás vede do úděsné, sluncem spálené pouště, do smrtícího prostředí kde…


8. 6. 2017 13:46

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 19.6.2011 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 34,4b-6.8-9: Bůh se od věků podle Písma člověku rozličnými způsoby zjevuje a s ním i komunikuje. Boží Slovo, se uplatnilo už při…


« novější 1 10 11 12 13 14 15 16 25 36 48 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio