Témata k nedělní a sváteční liturgii
23. 5. 2018 20:41

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE- 27.5.2018 - neděleLiturgické textyKomentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 4,32-34. 39-40:Dnešní liturgie je věnována oslavě jediného Boha, který se člověku podle Písma zjevuje ve třech osobách. Jak uslyšíme z…


17. 5. 2018 13:02

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 20.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 2,1-1: Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů popisuje událost, kdy o Letnicích, vstoupil do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a počal je duchovně…


15. 5. 2018 13:43

Co ochrání naše ženy před násilím ? Istanbulská úmluva ? K 7. neděli velikonoční a ke Dni matek 13.5.2018 jsme byli v kázání našeho pana faráře informováni o nesouhlasu našich biskupů s obsahem tzv. Istanbulské úmluvy (http://www.ado.cz/clanek…


10. 5. 2018 13:40

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 13.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,15-17. 20-26: Apoštol Petr zaujal v prvotní církvi a mezi dvanácti apoštoly vedoucí postavení, které mu určil Ježíš. Má stát v popředí církevního…


6. 5. 2018 21:49

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 10.5.2018 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,1-11: Text čtení ze Skutků apoštolů nám po stručném zrekapitulování Ježíšova veřejného působení popisuje událost, ve které byl Ježíš…


5. 5. 2018 21:24

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 6.5.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48: Bůh vidí do hlubin duší všech lidí. A všechny miluje. Zejména ty, kteří mu prokazují úctu a konají spravedlivě. Bůh však nikomu…


26. 4. 2018 18:32

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 29.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 9, 26-31: V biblické historii je zaznamenáno mnoho případů "zázračně" uzdravených lidí. Drtivá většina z nich přitom prodělala duševní nebo duchovní…


19. 4. 2018 17:17

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 22.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 4,8-12: Jak čteme ze Skutků apoštolů, zázračné uzdravení nemocného poskytlo příležitost apoštolu Petrovi, aby slavnostně vyhlásil, že pouze ve jménu…


13. 4. 2018 12:26

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 15.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 3,13-15. 17-19: Apoštol Petr ve svých promluvách, zaznamenaných ve Skutcích, veřejně vytýkal lidu, jehož mravní svědomí bylo otupeno vášněmi, že Ježíše…


9. 4. 2018 13:44

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – 9.4.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 7,10-14: Vyvolený lid se v průběhu dějin často odmítal nechat Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády judského krále Achaza. Hospodin tehdy skrze…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio