Témata k nedělní a sváteční liturgii
21. 12. 2017 14:03

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 24.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (I) 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16: Text prvního čtení ke 4. neděli adventní z knihy Samuelovy je součástí poselství o Božím plánu, které Hospodin…


15. 12. 2017 12:36

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 17.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 61, 1-2a. 10-11: V prvním čtení se prorok Izaiáš představuje jako ten, v němž „přebývá“ Duch svatý. Tentýž Duch, který později sestoupil i na Ježíše,…


8. 12. 2017 13:30

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 10.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 40, 1-5. 9-1: Text dnešního prvního čtení je součástí proroctví, které Izaiáš pronesl v období návratu lidu z babylonského vyhnanství a je zaznamenán…


7. 12. 2017 14:43

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny prvotního hříchu - 8.12.2017 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo pro neposlušnost Evy a Adama zatíženo prvotním hříchem. A…


30. 11. 2017 18:38

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 3.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Prorok Izaiáš v textu prvního čtení prosí Hospodina, aby z nebe seslal Vykupitele mezi hříšný lid i přesto, že se mnozí…


26. 11. 2017 12:17
Rubrika: kázání

Poslední soud (Slavnost Ježíše Krista Krále) – Kázání ve farnosti Krásensko 26.11.2017 EVANGELIUM Mt 25,31-46:Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj…


21. 11. 2017 18:09

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 26.11.2017 - neděle Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 34, 11-12. 15-17: Autor čtení z knihy proroka Ezechiela používá obrazu pastýře, aby se pokusil vyjádřit rysy toho, který sám hodlá převzít do své…


16. 11. 2017 17:15

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 31,10-13. 19-20. 30-31: V knize Přísloví autor poeticky opěvuje svou představu o skvělé hospodyni. Používá výroky svědčící o jeho možné lásce, vášni -…


9. 11. 2017 21:54

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.11.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (I) Mdr 6, 12-16: Autor úryvku prvního čtení si přeje vzbudit u svých posluchačů touhu po moudrosti tím, že ji líčí ve skvělých barvách. Jeho verše dovolují v…


9. 11. 2017 16:41

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATRÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2017 Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: V den svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám, si připomínáme jeho historii a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio