Témata k nedělní a sváteční liturgii
5. 8. 2018 15:06

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – 6.8.2018 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Danielovy (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Z knihy Danielovy budeme číst o prorokově vidění velkolepého dramatu, které se uskuteční na konci věků v Božím království. Na…


2. 8. 2018 14:01

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 5.8.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB. ) Ex 16,2-4. 12-15: Vyprávění z druhé knihy Mojžíšovy o zázračném nasycení židovského národa, povolaného Hospodinem putovat z egyptského otroctví do…


25. 7. 2018 21:22

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské (IB) 2 Král 4, 42-44: Příběh o zázračném rozmnožení chleba, zaznamenaný v 2. knize královské, je předobrazem zázraku, který, jak uslyšíme v evangeliu,…


18. 7. 2018 13:09

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 23, 1-6: Prorok Jeremiáš, jak uslyšíme z prvního čtení, marně varuje vládce Judska před pádem chrámu a zánikem země, přestože se ze všech sil…


12. 7. 2018 13:00

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IB) Am 7, 12-15: Hlavním posláním proroků starého zákona bylo hlásat Hospodinovo slovo. Byla to jedna z cest, jak lidé mohli poznávat Hospodina a jeho…


4. 7. 2018 23:13
Rubrika: kázání

Prozřetelnost a pohoršení zla Odkud je zlo, proč ho Bůh dopouští? Jednoho dne přišli mniši za opatem s těžkou otázkou: „Odkud se vzalo zlo, když ho nestvořil Bůh?“ Opat se zamyslel a pravil: „Bůh nestvořil zlo, ale stvořil člověka. Aby se člověk…


4. 7. 2018 21:32

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy proroka Ezechiela (I) Ez 2,2-5: To, že prorok Ezechiel, jak je psáno v prvním čtení, byl Hospodinem posílán k lidem, kteří se vzbouřili proti Bohu Otci a nebyli ochotni…


2. 7. 2018 23:51

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2016 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3: V dnešní slavnosti svatých Cyrila a Metoděje zaměříme svou pozornost na Metoděje, kterého v Římě papež Hadrián II. v roce 869…


28. 6. 2018 12:47

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy Moudrosti (I) Mdr 1, 13-15; 2, 23-24: Ze čtení knihy Moudrosti plyne poznání, že člověk byl Bohem stvořen k nesmrtelnosti. I když darem věčného života člověk pohrdl a…


26. 6. 2018 13:48

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - 29.6.2018 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů ( V) Sk 12,1-1: V dnešní slavnosti si připomeneme svaté apoštoly - Petra a Pavla. Jsou to dva mocné sloupy církve, dva nástroje vichřice Ducha…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio