Témata k nedělní a sváteční liturgii
2. 3. 2018 13:40

3. NEDĚLE POSTNÍ - 4.3.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 20, 1-17: Desatero, které Bůh vyhlašuje jako základ smlouvy se svým lidem, zapsané v Písmu a vryté jako přirozený zákon do našich srdcí, je mimořádným…


21. 2. 2018 23:38

2. NEDĚLE POSTNÍ - 25.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18: Hospodinovy přísliby dané Abrahámovi, o nichž uslyšíme v prvním čtení, se vztahují na budoucí pokolení, jehož největší…


16. 2. 2018 12:10

1. NEDĚLE POSTNÍ - 18.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 9, 8-15: Po potopě světa, jak o ní čteme z první knihy Mojžíšovy, Bůh znovu žehná všemu, co existuje. S člověkem uzavírá smluvní vztah. Bůh po svém…


8. 2. 2018 14:29

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 11.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z třetí knihy Mojžíšovy (I) Lv 13,1-2. 45-46: Čtení úryvku z knihy Mojžíšovy nás vede k poznání, že dávní proroci jako byl Mojžíš, byli Hospodinem, kromě daru víry a konání…


1. 2. 2018 12:57

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.2.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job (I) Job 7,1-4. 6-7: Z prvního čtení můžeme vnímat ozvěnu úpění trpícího služebníka Božího - Joba. Z jeho nářku zaznívá hluboká beznaděj, v níž jakoby dával přednost…


31. 1. 2018 14:20

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 2.2.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V) Mal 3, 1-4: Úryvek z knihy proroka Malachiáše, který vyslechneme, obsahuje symboly a znamení, jejichž pomocí prorok vyslovuje…


25. 1. 2018 20:52

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (I) Dt 18, 15-20: Ovládající ruka Boží je vždy nad vším děním a historií. Bůh vše co stvořil, dovádí užitím své nekonečné Boží prozřetelnosti ke konečné…


17. 1. 2018 22:02

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jonáše (I) Jon 3,1-5.10: Ve své nesmírné dobrotivosti Bůh stvořil celý svět a všechny lidi milostivě svolává do jednoho společenství během jejich života i po…


11. 1. 2018 13:26

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.1.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (I) 1 Sam 3,3b-10.19: V prvním čtení uslyšíme, jak Hospodin povolává svého služebníka do služby. Není vždy snadné rozpoznat, jakým stylem Bůh k duchovní…


5. 1. 2018 17:27

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 7.1.2018 –neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55, 1-11: Po dlouhá staletí očekával svět příchod slíbeného Mesiáše. Bůh našich otců nás prostřednictvím hlasu proroka Izaiáše zve, abychom…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio