Témata k nedělní a sváteční liturgii
3. 3. 2015 13:59

3. NEDĚLE POSTNÍ - 8.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB) Ex 20, 1 -17: Bůh zjevil lidstvu svůj Zákon. Obsahuje základní mravní předpisy a pravidla pro život člověka, shrnuté v desateru přikázání. Četbou z knihy…


25. 2. 2015 18:16

2. NEDĚLE POSTNÍ -1.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I B ) Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18: Poté, když praotec Abrahám obstál ve zkoušce víry a poslušnosti, kterou ho Hospodin prověřil, Bůh Abraháma požehnal a…


19. 2. 2015 12:30

1. NEDĚLE POSTNÍ - 22.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB) Gn 9, 8 -15: V době potopy, tak jak je popisována v první knize Mojžíšově, milující a slitovný Bůh žehná všemu živému, co existuje a s člověkem uzavírá…


12. 2. 2015 17:27

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.2.2015 Liturgické texty •Komentář k 1. čtení ze třetí knihy Mojžíšovy (IB) Lv 13, 1 -2. 45 -46: Důstojnost patří k základním hodnotám lidské existence a považuje se za nejvyšší hodnotu související s kvalitou života. Z…


4. 2. 2015 17:04

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 8.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job (IB) Job 7, 1 -4. 6 -7: Odedávna znepokojuje člověka otázka, proč existuje zlo a proč musí trpět nevinný člověk. Těmito myšlenkami se zabývá kniha Job, z níž…


1. 2. 2015 16:33

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – pondělí - 2.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V) Mal 3, 1 -4: Prorok Malachiáš předkládá národu naději do budoucna. Blíží se den, kdy Bůh znovu podstatným způsobem zasáhne do…


28. 1. 2015 17:17

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 18, 15 -20: Bůh zasahuje do společenství lidí a jejich života. Někoho zvláštním způsobem vybere a obdaruje. Vyčleňuje ho z obvyklého životního stylu,…


22. 1. 2015 13:05

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ-25.1.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jonáše (IB) Jon 3, 1 -5. 10: V úryvku z knihy proroka Jonáše je skryta výzva k obrácení všem, kteří velmi zhřešili. Na Jonášovo kázání tehdy odpovídali obyvatelé…


14. 1. 2015 18:18

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 14.1.2018 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Samuela (IB) 1 Sam 3, 3b -10. 19: V našem těle jako v chrámě přebývá Duch svatý. Bůh dbá na to, abychom měli k Němu blízko a kdykoli Ho slyšeli. První čtení je…


8. 1. 2015 12:55

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – neděle -11.1.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I B) Iz 55, 1 -11: Pod obrazem velkolepé hostiny nás prostřednictvím proroka Izaiáše Bůh zve, abychom i my na ní dobře naslouchali jeho slovu. Boží…


« novější 1 12 20 21 22 23 24 25 26 34 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio