Témata k nedělní a sváteční liturgii
12. 8. 2015 20:21

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - 15.8.2009 – sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V) Zj 11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: Text knihy Zjevení, plný symbolů, zobrazuje drama lidských dějin i pomocí kosmických obrazů. Janovo zjevení…


6. 8. 2015 16:02

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -9.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1Král 19, 4-8: Když prorok Eliáš, prchající před pomstou Jezabel, zlé a bezohledné manželky pohanského krále Izraele Achaba,sedá na poušti k odpočinku,…


4. 8. 2015 12:38

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – 6.8.2015 –čtvrtek Komentář k 1. čtení z knihy Danielovy (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Vidění proroka, o kterém dnes budeme číst z knihy Danielovy, můžeme chápat jako zjevení zvěsti o dovršení dějin v Božím království. Na jednom z…


28. 7. 2015 17:15

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 2.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB) Ex 16,2-4. 12-15: Židovský národ, putující pouští mnoho let z egyptského otroctví domů, trpěl nedostatkem pitné vody a jídla. Byli hladoví a žízniví a…


22. 7. 2015 14:24

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské. (IB) 2 Král 4, 42-44: Příběh o zázračném rozmnožení chleba jedním ze služebníků Božích, vybraný z druhé knihy Královské, je předobrazem zázraku, který…


15. 7. 2015 0:00

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IB) Jer 23, 1-6: Proroctví Jeremiášovo, s nímž nás seznamuje dnešní čtení, obsahuje hlubokou nespokojenost Hospodina s vládou posledních panovníků…


7. 7. 2015 21:59

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 12.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IB) Am 7, 12-15: Proroci jsou lidé, kteří mluví ve jménu Boha a jejich výroky mají proto velkou sílu. Hlásat Hospodinovo slovo je hlavním posláním proroků…


1. 7. 2015 23:10

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE – neděle - 5.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Dnešní datum, v našem občanském kalendáři zařazené mezi státní svátky, připomíná odkaz křesťanské misie sv. Cyrila a…


28. 6. 2015 17:47

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA – pondělí 29.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 12,1-11: Když při dnešní slavnosti vzpomínáme význam a zásluhy apoštola Petra pro církev, připomeňme si též, že byl od mocných tehdejšího…


24. 6. 2015 16:40

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 1, 13-15; 2,23-24: Všechna tři dnešní čtení k nám promlouvají o životě, který nikdy nekončí. Vždyť Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tedy i k…


« novější 1 12 20 21 22 23 24 25 26 35 46 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio