Témata k nedělní a sváteční liturgii
25. 12. 2014 10:55

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA - 26.12.2014 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (V) Sk 6, 8 -10; 7 -54 - 60: Bezprostředně po Ježíšově smrti započal proces oddělování společenství synagógy od prvotní církve. Klín mezi obě…


16. 12. 2014 16:56

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 21.12.2014 Liturgické texty: Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy. (IB) 2 Sam 7, 1 -5. 8b -12. 14a -16: Boží slovo z knihy Samuelovy bylo poselstvím, ohlašujícím plán Hospodinův poslat na svět potomka z rodu krále Davida,…


10. 12. 2014 13:06

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 14.12.2014 Liturgické texty: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (IB ) Iz 61, 1 -2a. 10 -11: Slova, která uslyšíme při čtení z knihy proroka Izaiáše, četl o několik století později posluchačům Ježíš z Písma v nazaretské…


5. 12. 2014 18:19

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – 8.12.2014– pondělí Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IB ) Gn 3, 9 - 15.20: Dnešní první čtení popisuje největší drama, k němuž došlo v dějinách lidstva: pád…


3. 12. 2014 12:05

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 7.12.2014 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I.B ) Iz 40, 1 -5. 9 -11: Z knihy proroka Izaiáše vyslechneme nádherné verše, které byly součástí jeho proroctví o blížící se cestě vyvoleného Božího…


26. 11. 2014 11:59

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 30.11.2014 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše . (I) Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Prorok Izaiáš v úryvku prvního čtení prosí Boha, aby prolomil hranici mezi nebem a zemí a sestoupil mezi hříšný lid,…


17. 11. 2014 11:14

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 23.11.2014– neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (I A ) Ez 34, 11 -12. 15 -17: Prorok Ezechiel v dnešním textu používá pro Hospodina obraz pastýře, který jako král a Mesiáš…


12. 11. 2014 13:31

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.11.2014 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví. (I A ) Př 31, 10 -13. 19 -20. 30 -31: Kdo je ona řádná žena, o níž je psáno v knize Přísloví? Podle jedné z interpretací představuje obraz moudrosti, kterou je…


7. 11. 2014 10:20

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY – 9.11.2014 – neděle Liturgické texty(AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (V) Ez 47,1-2. 8-9. 12: V den svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám se zamyslíme nad…


29. 10. 2014 18:43

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – 2.11.2008- neděle Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. Mdr 3,1 -9: Dnes v den, který nazýváme Dušičky, vzpomínáme na všechny zemřelé a navštěvujeme místa, kde jsou uloženy jejich tělesné ostatky. Čtení z knihy…


« novější 1 12 20 21 22 23 24 25 26 34 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio