Témata k nedělní a sváteční liturgii
20. 3. 2014 18:27

3. NEDĚLE POSTNÍ - 23.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. ( I A ) Ex 17, 3 –7: Bůh je jeden. V dějinách lidstva se člověku zjevoval ve třech podobách. Božímu lidu se Hospodin zjevil jako starostlivý Otec Božího…


13. 3. 2014 12:10

2. NEDĚLE POSTNÍ - 16.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. ( I A ) Gn 12,1-4a: Bůh uskutečňuje s lidstvem od počátku svůj plán spásy. Zavázal se, že bude vždy věrně stát při svém stvoření. K tomu si, podle čtení…


6. 3. 2014 14:18

1. NEDĚLE POSTNÍ - 9.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy ( I A ): Čtení z první knihy Mojžíšovy nás učí, že prvního člověka, kterého Bůh stvořil, zahrnul Bůh dobrem a krásou. Daroval mu život a svobodu k tomu,…


27. 2. 2014 12:32

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 2.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A ): Z krátkého čtení z knihy proroka Izaiáše můžeme poznat, jak dokáže člověk hřešit proti Bohu i takovým proviněním, které ve vztahu mezi lidmi…


21. 2. 2014 11:38

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.2.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z třetí knihy Mojžíšovy (IA): Úryvek ze třetí knihy Mojžíšovy je součástí sbírky zákonů obecně označované názvem „Kodex svatosti“. Hospodin zde vymezuje vlastní rozhodnutí…


14. 2. 2014 17:22

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16.2.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IA): Nejvýznamnějším bodem poselství dnešního slova Božího z knihy Sirachovcovy je téma dvou cest, cesty života a cesty hříchu a smrti. Podle autora Bůh…


6. 2. 2014 17:19

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9.2.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše ( I): Autor dnešního textu z knihy proroka Izaiáše na Boží pokyn ukazuje lidu Izraele po návratu z vyhnanství cestu k pravé zbožnosti. Každý si má…


31. 1. 2014 12:20

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – 2.2.2014 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V): Verše z knihy proroka Malachiáše, které vyslechneme, jsou plné symbolů a znamení. Prorok jimi vyslovuje nadějné očekávání šťastné…


23. 1. 2014 20:56

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): Úryvkem z knihy proroka Izaiáše prostupuje světlo naděje vyvoleného Božího lidu, o blížícím se vysvobození z moci nepřátel. Konečné vítězství…


16. 1. 2014 12:44

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše ( I): Tajemství postavy Hospodinova Služebníka z části poetického oddílu proroctví Izaiáše bylo poodhaleno až v Ježíšově světle, které přišlo na svět,…


« novější 1 12 20 21 22 23 24 25 26 33 44 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio