Témata k nedělní a sváteční liturgii
2. 6. 2015 12:17

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – 4.6.2015 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IB) Ex 24,3-8: Smlouvu, o které se zmiňuje autor prvního čtení, slavnostně ustanovil Hospodin a nabídl ji k užití svému lidu. Uzavření…


26. 5. 2015 11:16

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – neděle – 31.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 4,32-34. 39-40: Bůh je jeden. Člověku se podle Písma zjevuje ve třech osobách. Autor dnešního čtení ze starozákonní knihy Mojžíšovy…


20. 5. 2015 16:18

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – neděle - 24.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 2, 1-11: Dnešní slavností Seslání Ducha svatého končíme velikonoční dobu. Ze Skutků apoštolů budeme číst o zázraku, který se udál o…


14. 5. 2015 23:43

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 17.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 1,15-17. 20-26: Apoštol Lukáš je jediný z evangelistů, který za své evangelium připojuje druhou knihu nazvanou Skutky apoštolů. Zaznamenává v ní…


12. 5. 2015 16:10

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –14.5.2015 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 1, 1-11: Dnešní čtení z Lukášových Skutků apoštolů nám nabízí stručné shrnutí Ježíšova veřejného působení až do okamžiku, kdy byl vzat do nebe.…


6. 5. 2015 13:13

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 10.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 10, 25-26. 34-35. 44-45: Na příběhu obrácení představitele římské okupační armády setníka Kornelia, popsaném ve Skutcích apoštolů, je možné poznat, že…


29. 4. 2015 17:16

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 3.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I B) Sk 9, 26 -31: Apoštol Pavel byl od počátku svého radikálního obrácení ke křesťanství obdařen zvláštní Boží milostí k horlivému vykonávání služby Kristova…


22. 4. 2015 23:29

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 26.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 4, 8 -12: První Boží přikázání nám ukládá, abychom uctívali pouze jednoho Boha, našeho Pána. Z toho pro nás vyplývá povinnost nevyznávat boha jiného,…


15. 4. 2015 16:54

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 19.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 3, 13 -15. 17 -19: Podle čtení ze Skutků apoštol Petr ve svých promluvách veřejně vytýkal lidu, že stržen nezkrotnými vášněmi naléhal vydat Ježíše na…


8. 4. 2015 0:06

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 12.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I B) Sk 4, 32 -35: Apoštolové, kterým byl zjeven zmrtvýchvstalý Ježíš, předávali o tom, podle čtení ze Skutků apoštolů, rodící se křesťanské obci působivé…


« novější 1 12 20 21 22 23 24 25 26 34 45 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio