Témata k nedělní a sváteční liturgii
12. 5. 2015 16:10

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –14.5.2015 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 1, 1-11: Dnešní čtení z Lukášových Skutků apoštolů nám nabízí stručné shrnutí Ježíšova veřejného působení až do okamžiku, kdy byl vzat do nebe.…


6. 5. 2015 13:13

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 10.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 10, 25-26. 34-35. 44-45: Na příběhu obrácení představitele římské okupační armády setníka Kornelia, popsaném ve Skutcích apoštolů, je možné poznat, že…


29. 4. 2015 17:16

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 3.5.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I B) Sk 9, 26 -31: Apoštol Pavel byl od počátku svého radikálního obrácení ke křesťanství obdařen zvláštní Boží milostí k horlivému vykonávání služby Kristova…


22. 4. 2015 23:29

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 26.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 4, 8 -12: První Boží přikázání nám ukládá, abychom uctívali pouze jednoho Boha, našeho Pána. Z toho pro nás vyplývá povinnost nevyznávat boha jiného,…


15. 4. 2015 16:54

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 19.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IB) Sk 3, 13 -15. 17 -19: Podle čtení ze Skutků apoštol Petr ve svých promluvách veřejně vytýkal lidu, že stržen nezkrotnými vášněmi naléhal vydat Ježíše na…


8. 4. 2015 0:06

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 12.4.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I B) Sk 4, 32 -35: Apoštolové, kterým byl zjeven zmrtvýchvstalý Ježíš, předávali o tom, podle čtení ze Skutků apoštolů, rodící se křesťanské obci působivé…


23. 3. 2015 12:14

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – středa - 25.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V str. 190) Iz 7, 10-14: Prorocká slova, která vyslechneme v prvním čtení, pronesl prorok Izaiáš k judskému králi Achazovi už kolem roku 732…


19. 3. 2015 17:22

5. NEDĚLE POSTNÍ - 22.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I B) Jer 31, 31 -34: V období nejvyššího ohrožení existence vyvoleného národa vložil Hospodin do úst proroka Jeremiáše slova naděje. Stala se zaslíbením…


16. 3. 2015 14:19

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA – čtvrtek -19.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (V str. 187) 2 Sam 7, 4 -5a. 12 -14a. 16: Ze svého rozhodnutí se Bůh člověku po etapách postupně dává poznat tím, že mu vyjevuje svá tajemství,…


11. 3. 2015 9:00

4. NEDĚLE POSTNÍ -15.3.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Kronik (IB) 2 Kron 36, 14 -16. 19 -23: Vyvolený národ okusil za svoji nevěrnost Bohu hořkou zkušenost dlouhých let utrpení ve vyhnanství. Závěrečné verše čtení z knihy…


« novější 1 12 21 22 23 24 25 26 27 35 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio