Témata k nedělní a sváteční liturgii
25. 9. 2015 13:45

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA - pondělí - 28.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (V) Mdr 6, 9-21: Při dnešní slavnostní bohoslužbě, kdy si připomínáme význam osobnosti svatého Václava, můžeme potvrdit vhodnost výběru…


24. 9. 2015 0:38

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 27.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (IB) Nm 11,25-29: Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy nás seznamuje s náznakem postupného utváření vlády vyvoleného národa během jeho putování k zaslíbené…


16. 9. 2015 21:52

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 20.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 2, 12a. 17-20: Bezbožníci, o nichž budeme číst z knihy Moudrosti, jsou lidé, kteří odmítli Boha a vzpírají se mu tím, že nedodržují přikázání Božího…


9. 9. 2015 18:31

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 13.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 50,5-9a: Hospodin ty, kteří v Něho věří, obdařil milostí, zvanou též milostí posvěcující, ke schopnosti slyšet a uvěřit v Boží slovo o spáse a…


3. 9. 2015 17:05

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -6.9.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 35, 4-7a: V tomto biblickém textu zvěstuje všemohoucí Hospodin ústy proroka Izaiáše svému lidu, na nějž ještě před nedávnem doléhala tíha…


27. 8. 2015 0:01

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 30.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 4,1-2. 6-8: Bůh vepsal do duše každého jednotlivého člověka přirozený morální zákon. Zahrnul do něj pravidla chování, podle kterých se všichni v…


19. 8. 2015 12:39

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IB) Joz 24,1-2a. 15-17. 18b: Komentáře ke čtením jsou směrovány k tématu Učící se církve „Slavení eucharistie“. V úryvku z knihy Jozue autor, kromě popisu…


13. 8. 2015 13:00

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (IB) Př 9,1-6: V osobě Moudrosti, o které dnes budeme číst, se skrývá sám Bůh. To On zve všechny členy Boží rodiny ke společnému stolování a k účasti na…


12. 8. 2015 20:21

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE - 15.8.2009 – sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V) Zj 11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: Text knihy Zjevení, plný symbolů, zobrazuje drama lidských dějin i pomocí kosmických obrazů. Janovo zjevení…


6. 8. 2015 16:02

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -9.8.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1Král 19, 4-8: Když prorok Eliáš, prchající před pomstou Jezabel, zlé a bezohledné manželky pohanského krále Izraele Achaba,sedá na poušti k odpočinku,…


« novější 1 12 21 22 23 24 25 26 27 35 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio