Témata k nedělní a sváteční liturgii
22. 7. 2015 14:24

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské. (IB) 2 Král 4, 42-44: Příběh o zázračném rozmnožení chleba jedním ze služebníků Božích, vybraný z druhé knihy Královské, je předobrazem zázraku, který…


15. 7. 2015 0:00

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IB) Jer 23, 1-6: Proroctví Jeremiášovo, s nímž nás seznamuje dnešní čtení, obsahuje hlubokou nespokojenost Hospodina s vládou posledních panovníků…


7. 7. 2015 21:59

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 12.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IB) Am 7, 12-15: Proroci jsou lidé, kteří mluví ve jménu Boha a jejich výroky mají proto velkou sílu. Hlásat Hospodinovo slovo je hlavním posláním proroků…


1. 7. 2015 23:10

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE – neděle - 5.7.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Dnešní datum, v našem občanském kalendáři zařazené mezi státní svátky, připomíná odkaz křesťanské misie sv. Cyrila a…


28. 6. 2015 17:47

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA – pondělí 29.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 12,1-11: Když při dnešní slavnosti vzpomínáme význam a zásluhy apoštola Petra pro církev, připomeňme si též, že byl od mocných tehdejšího…


24. 6. 2015 16:40

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 1, 13-15; 2,23-24: Všechna tři dnešní čtení k nám promlouvají o životě, který nikdy nekončí. Vždyť Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tedy i k…


18. 6. 2015 14:27

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Job (IB) Job 38,1. 8-11: Krátký úryvek z knihy Job, vycházející z podobenství obrazu moře, si znovu připomeňme, až budeme naslouchat dnešnímu evangeliu. Nebezpečné moře…


11. 6. 2015 15:09

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 14.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (IB) Ez 17, 22-24: Proroctví z knihy Ezechiela můžeme chápat i jako předzvěst Markova evangelia. S použitím přirovnání texty dnešních čtení z Písma…


8. 6. 2015 16:13

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA– pátek 12.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ozeáše (IB) Oz 11, 1. 3-4. 8c-9: Bůh miluje svůj lid. Byl u jeho zrodu, zjevoval se mu, pečoval o jeho růst, vychovával, učil a ochraňoval ho…


4. 6. 2015 14:05

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7.6.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB) Gn 3,9-15: Kdo je člověk? Náboženský pohled na „počátky světa“po čtení z knihy Genesis jej vidí jako bytost podléhající pokušení a zlu, „rozpolcenou“…


« novější 1 12 21 22 23 24 25 26 27 35 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio