Témata k nedělní a sváteční liturgii
7. 1. 2016 14:54

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ -10.1.2016 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 40,1-5.9-11: Nádhernou pasáží z knihy proroka Izaiáše začíná první čtení. Bůh v textu povzbuzuje svůj ponižovaný a zotročovaný národ. Blíží se…


4. 1. 2016 12:54

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2016– středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 60,1-6: Dnešní první čtení přináší oslavným a básnickým jazykem proroctví o putování lidu do centra svaté země. Podle Božího plánu se týká…


30. 12. 2015 13:57

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ - 3.1. 2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 24,1-4. 12-16: Text prvního čtení z knihy Sirachovcovy je chvalozpěvem na Boží moudrost. Ztělesněná moudrost, kterou Nový zákon vidí v osobě…


29. 12. 2015 17:26

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK - 1.1.2016 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. (I) Nm 6, 22 -27: Na závěr liturgických slavností, zvláště při oslavě Nového roku, starozákonní kněží jménem Božím žehnali…


25. 12. 2015 12:36

SVÁTEK SVATÉ RODINY – neděle - 27.12.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (IC) 1 Sam 1,20-22. 24-28: V příběhu o naplnění touhy rodičů po dítěti, zaznamenaném v knize Samuelově, Hospodin vyslyšel modlitbu matky plnou…


25. 12. 2015 12:14

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA – sobota - 26.12.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 6,8-10; 7,54-60: V dnešním svátku si připomínáme sv. Štěpána - ukamenovaného prvomučedníka pro víru v Krista. Patřil k prvním sedmi…


17. 12. 2015 13:30

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 20.12.2015 Liturgické texty: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Micheáše (IC) Mich 5,1-4a : V několika verších z knihy proroka Micheáše, sepsané v době nejvyššího ohrožení existence lidu Izraele, autor předpovídá Hospodinem…


9. 12. 2015 18:12

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 13.12.2015 Liturgické texty: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (IC) Sof 3,14-18a: V prvním čtení vyslechneme radostné proroctví z knihy Sofoniášovy, připravující vyvolený Boží lid na duchovní a občanskou obnovu.…


6. 12. 2015 15:35

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – 8.12.2015– úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Pro neposlušnost naší pramáti Evy a praotce Adama bylo lidstvo zatíženo hříchem. A s hříchem přišla…


3. 12. 2015 16:12

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 6.12.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha (IC) Bar 5,1-9: V prvním čtení vyslechneme chvalozpěv, jehož tématem je blížící se konec vyhnanství vyvoleného národa a obnovení jeho hlavního města. Podle…


« novější 1 13 22 23 24 25 26 27 28 37 49 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio