Témata k nedělní a sváteční liturgii
9. 12. 2015 18:12

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 13.12.2015 Liturgické texty: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (IC) Sof 3,14-18a: V prvním čtení vyslechneme radostné proroctví z knihy Sofoniášovy, připravující vyvolený Boží lid na duchovní a občanskou obnovu.…


6. 12. 2015 15:35

PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – 8.12.2015– úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Pro neposlušnost naší pramáti Evy a praotce Adama bylo lidstvo zatíženo hříchem. A s hříchem přišla…


3. 12. 2015 16:12

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 6.12.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha (IC) Bar 5,1-9: V prvním čtení vyslechneme chvalozpěv, jehož tématem je blížící se konec vyhnanství vyvoleného národa a obnovení jeho hlavního města. Podle…


26. 11. 2015 12:59

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 29.11.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 33,14-16: Obsahem krátkého úryvku z Jeremiášových proroctví naděje, je poselství důvěry v Hospodinův konečný, absolutně dokonalý výkon…


18. 11. 2015 12:30

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 22.11.2015– neděle Liturgické texty (BI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela. (IB. str. 346) Dan 7, 13-14: V knize Daniel prorok popisuje jemu zjevené vidění tajemného obrazu konečné fáze vývoje dějin světa, do…


10. 11. 2015 18:01

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 15.11.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (IB) Dan 12, 1-3: Proroctví z knihy Daniel je pro nás poselstvím naděje. Boží lid na konci časů, při souboji dobra proti nejrůznějším podobám zla, zakusí…


6. 11. 2015 22:55

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2015 – pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (V) Ez 47,1-2. 8-9. 12: V den svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám, se zamyslíme nad tématikou…


4. 11. 2015 0:28

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 8.11.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1 Král 17, 10-16: Hospodin prokázal těm, kteří mu důvěřují mnoho dobrodiní. Událost, kterou popisuje dnešní první čtení, dosvědčuje, jakou sílu má…


29. 10. 2015 13:19

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – 2.11.2015 – pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (VI) Mdr 3, 1-9: Pokud jsme a budeme věrní Kristu, pak se nemáme čeho obávat. Slova dnešního čtení z knihy Moudrosti nás o tom přesvědčí.…


27. 10. 2015 15:06

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – neděle - 1.11.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V ) Zj 7, 2-4. 9-14: Dějiny světa se pomalu přibližují ke svému definitivnímu závěru. Dnešní úryvek z knihy Zjevení apoštola Jana popisuje jeho vlastní…


« novější 1 13 22 23 24 25 26 27 28 36 48 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio