Témata k nedělní a sváteční liturgii
24. 2. 2016 12:37

3. NEDĚLE POSTNÍ - 28.2.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Vyprávění o Hospodinově povolání Mojžíše ke službě patří k nejvýznamnějším úryvkům z Bible, protože zde Bůh zjevuje své jméno. Pán učí…


18. 2. 2016 13:23

2. NEDĚLE POSTNÍ - 21.2.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 26,4-10: Dnešní Boží slovo zaměřuje náš pohled na cíl našeho lidského putování. Naše pravá vlast je v nebi. K ní máme obrátit i své srdce. Bůh uzavřel s…


16. 2. 2016 14:37

Boží zákon – Boží spravedlnost Na úvod: Můj přítel mne požádal o můj názor ke sdělením z Bible, v nichž Hospodin vydává pro přítele problematická nařízení k použití násilí přesto, že Izraelité obdrželi od Boha desatero, obsahující přikázání -…


12. 2. 2016 18:36

Ježíš – drahocenný kámen základů světa Na úvod: Můj přítel k textu, uvedeném na závěr tématu 142 "Ježíš znamením odporu i souhlasu", připojil komentář: ...mně, jako obyčejnému člověku připadají slova jako: ". . . Ježíš Kristus je ten základní kámen …


10. 2. 2016 18:44

1. NEDĚLE POSTNÍ - 14.2.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 26,4-10 : Dnešní úryvek z páté knihy Mojžíšovy patří k vzácnějším textům Starého zákona. Je vyznáním víry, které každoročně vyslovují příslušníci…


4. 2. 2016 12:20

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7.2.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 6,1-2a.3-8 : Textem z Izaiášovy knihy začínají takzvané Izaiášovy vzpomínky. Vypráví se v nich o jeho povolání Hospodinem. Prorok vidí pravého krále…


31. 1. 2016 14:58

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - 2.2.2016 – úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše (V ) Mal 3,1-4: Text úryvku z knihy proroka Malachiáše, byl původně vztahován na Jana Křtitele, ale současná liturgie vidí ve…


26. 1. 2016 12:14

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 31.1.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 1,4-5.17-19: Jeremiášovo povolání Hospodinem k prorocké službě v Izraeli přichází v tragických chvílích počínajícího rozvratu Judského…


20. 1. 2016 15:07

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24.1.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Nehemiášovy (IC ) Neh 8,2-4a.5-6.8-10 : V textu z Nehemiášovy knihy je psáno o tom, jak bylo shromážděnému lidu hlásáno Boží slovo několik století před Kristem. Slavnost…


13. 1. 2016 18:40

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.1.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 62,1-5: Dnešním úryvky čtení z Písma jsou úzce propojeny s tématem Učící se církve, nazvaným „Příprava na manželství“ autory použitou svatební…


« novější 1 14 23 24 25 26 27 28 29 39 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio