Témata k nedělní a sváteční liturgii
7. 4. 2016 13:11

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 10.4.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 5,27b-32.40b-41: Život církve se od počátku dramaticky odehrával v napjatých poměrech. Společenství křesťanů si získávalo stále větší úctu v očích lidí,…


3. 4. 2016 11:30

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - 4.4.2016 – pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V ) Iz 7,10-14: V době života proroka Izaiáše vyvolený národ, ohrožený vojenským konfliktem, odmítl nechat se Bohem vést. Proto Hospodin ústy…


30. 3. 2016 21:33

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)- 3.4.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků (IC) Sk 5,12-16: Ze spisu Skutky apoštolů se dozvídáme mnohé ze života raného společenství křesťanů. Ti se často shromažďovali kolem…


21. 3. 2016 15:32

INTIMNÍ VZTAHY PŘED MANŽELSTVÍM A V MANŽELSTVÍ, ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ:NESESMILNÍŠ. SOUMRAK NAD KATOLICKOU CÍRKVÍ? Jeden můj přítel na Signálech nás požádal, abychom přispěli k jeho důkladné přípravě na odpověď své vnučce, která žije ve společné domácnosti…


21. 3. 2016 14:21
Rubrika: kázání

MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU KÁZÁNÍ (1.) - P. Jan Plodr k tématu 309: SVÁTOST MANŽELSTVÍ - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26.8.2012: (O tomto tématu hezky pojednává Walter Trobisch v knize „Dva středy však jeden kruh.“) Manželství – nerozlučné spojení muže a…


15. 3. 2016 12:16

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA - 19.3.2016 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Samuelovy (V) 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16: Král David byl jedním z řady osobností Hospodinem vyvoleného lidu, jenž má svůj počátek u praotce Abraháma. Podle Božího…


13. 3. 2016 11:09
Rubrika: kázání

5. NEDĚLE POSTNÍ - 13.3.2016 Kázání: Boží dlaň Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil…


10. 3. 2016 12:45

5. NEDĚLE POSTNÍ - 13.3.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáš (IC) Iz 43,16-21: Autor úryvku z knihy proroka Izaiáše utěšuje vyvolený národ trpící strádáním v babylonském vyhnanství slovy Boží útěchy. A nejen to. Zvěstuje…


7. 3. 2016 14:16
Rubrika: kázání

Kázání ke 4.neděli postní 14.3.2010 Lítost (KKC 1450 – 1454) Lítost nedokonalá Snad každý soudce, který rozhoduje o trestu pro viníka, položí otázku, zda obžalovaný zlého činu lituje. Najdou se tací, kteří nelitují. Jiní vyznají upřímnou lítost.…


2. 3. 2016 11:36

4. NEDĚLE POSTNÍ - 6.3.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IC) Joz 5,9a.10-12: Příběhem z knihy Jozue autor vzpomíná na závěrečnou část dlouhého a obtížného putování vyvoleného národa z exilu do rodné vlasti. Milosrdný Bůh přes…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio