Témata k nedělní a sváteční liturgii
19. 6. 2021 20:46

Neviditelný Bůh se v Ježíši Kristu zjevuje světu. Ze své veliké lásky oslovuje lidi jako své přátele, jako své děti. Stýká se s nimi a zve je do svého společenství. Odpovědí na jeho pozvání je víra. Vírou člověk plně podřizuje Bohu svou vůli a svůj…


19. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.…


18. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš řekl svým učedníkům: "Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je…


17. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš řekl svým učedníkům: "Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. ( Matouš 6,7-8).Dnešní slova…


16. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce. (2 Kor 9,6-11).Pavel v…


15. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte…


14. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci všestrannou vytrvalostí, v souženích, v nesnázích, v úzkostech, v ranách, v žalářích, v nepokojích, v námahách, ve bděních, v postech; čistotou, poznáním, shovívavostí, dobrotivostí, Duchem Svatým,…


13. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším stavu (v Boha jen) věříme, ale dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději opustit domov tělesný a odebrat se do domova k Pánu. (2…


12. 6. 2021 14:25

Člověk je bytostí, která ví, co činí a dokáže své činy zhodnotit. Cokoliv děláme, děláme na základě vlastního rozhodnutí a je tedy na nás také za tyto činy nést odpovědnost. Člověk je totálně zodpovědný za každou svoji myšlenku, slovo a skutek!…


12. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíšovi rodiče ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio