Témata k nedělní a sváteční liturgii
20. 12. 2018 13:05

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 23.12.2018 Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Micheáše (IC) Mich 5,1-4a: V úryvku z knihy proroka Micheáše, psané v době nejvyššího ohrožení lidu Izraele, autor oznamuje Bohem…


11. 12. 2018 17:50

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 16.12.20018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (IC) Sof 3,14-18a: Celý úryvek čtení z knihy Sofoniášovy, je předznamenán pozváním k prožívání radosti. Prorok využívá řadu možných slov označujících…


5. 12. 2018 16:40

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 9.12.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha (IC) Bar 5,1-9: Chvalozpěv z knihy proroka Barucha, který zazní v prvním čtení, je poselstvím, jehož tématem je příslib znovuzrození Jeruzaléma, posvátného…


4. 12. 2018 17:04

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny hříchu - 8.12.2018 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo zatíženo prvotním hříchem. Skrze pannu Marii, mezi nás přišel náš…


28. 11. 2018 21:19

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 2.12.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 33,14-16: Dnešní čtení jsou poselstvím důvěry v Hospodinovy přísliby záchrany jeho lidu a směřují k posílení naděje v příchod konečné Boží…


22. 11. 2018 13:20

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 25.11.2018 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (IB) Dan 7, 13-14: Prorok Daniel zaznamenal své vidění dějin věčnosti, do kterých mocně zasahuje osobnost, v níž podle Písma poznáváme…


16. 11. 2018 11:28

Příprava na Boží soud: Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a…


14. 11. 2018 22:09

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (IB) Dan 12, 1-3: Proroctví z knihy Daniela v dnešním čtení mluví o období, kdy se světem nezadržitelně šířilo zlo. Na pozadí popisu posledních časů nám…


9. 11. 2018 20:55

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB) 1 Král 17, 10-16: Událost, kterou popisuje dnešní čtení první knihy Královské, je svědectvím o síle víry v Boha. Je velmi důležité, aby věřící…


7. 11. 2018 18:29

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: Dnes si připomínáme posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám. Čtení z knihy…


« novější 1 2 3 4 5 6 13 25 36 48 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio