Témata k nedělní a sváteční liturgii
17. 10. 2019 13:06

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.10.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 17,8-13:Vysvětlení textu prvního čtení je z historického hlediska poměrně obtížné. Křesťanům zde vzpomenutá Boží hůl v ruce Mojžíše…


11. 10. 2019 13:21

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 13.10.2013Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z 2. knihy Královské (IC) 2. Král 5,14-17:Vyprávění z 2. knihy královské o zázračném uzdravení pohanského velitele aramejského vojska Námana z malomocenství po…


4. 10. 2019 12:57

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 6.10.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Habakuka (IC) Hab 1,2-3;2,2-4:Dnešní první čtení a evangelium naznačují stejný pohyb – od prosby a volání o pomoc ze strany člověka k odpovědi ze…


28. 9. 2019 14:01

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.9.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IC) Am 6,1a.4-7:Prorok Amos v úryvku prvého čtení ukazuje, jak nebezpečné může být bohatství. Peníze oslabují mysl a víru a vedou nás…


26. 9. 2019 15:24

SLAVNOST SV. VÁCLAVA – 28.9.2019 - sobotaLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (V) Mdr 6,9-21:K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni zejména ti, kteří…


19. 9. 2019 21:00

Slovo „prostředník“ označuje toho, kdo vstupuje mezi dvě strany, aby je smířil. Ve Starém zákoně je řada postav, které plnili tuto funkci, zvláště Mojžíš, osvoboditel, vůdce, „prostředník“ smlouvy, jak jej označuje také Nový zákon (srov. Gal 3,19;…


13. 9. 2019 15:21

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.9.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 32,7-11.13-14:Izraelci na Sinaji porušili uctíváním zlatého telete zákon smlouvy a úryvek z knihy Exodus popisuje následný Boží…


6. 9. 2019 12:05

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.9.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr9,13-18:Dnes vyslechneme verše poslední části Šalomounovy modlitby, jimiž král prosí Boha o dar moudrosti. Tak jako Moudrost byla u Boha…


30. 8. 2019 0:00

Bůh nejen lidi stvořil, ale chtěl je také učinit účastnými božského života. Ježíš Kristus založil na zemi církev, tj. v tajemství již přítomné a rostoucí Boží království. Duch sv. proto stále církev posvěcuje a v něm mají věřící přístup k Otci.…


21. 8. 2019 13:32

Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned po smrti do pekla, kde snášejí „pekelné tresty“, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio