Témata k nedělní a sváteční liturgii
3. 10. 2012 18:09

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.10.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB ) Gn 2, 18-24: Jak se dočteme v první knize Mojžíšově, byli první muž a žena - Adam a Eva, Bohem stvořeni, aby vytvářeli jednotu, vzájemně se…


26. 9. 2012 17:39

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.9.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (IB. str. 328) Nm 11,25-29: Při čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy se setkáme s Božskou Spravedlností, která je připravena lidem neustále pomáhat,…


24. 9. 2012 13:31

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA – 28.9.2012 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (V) Mdr 6,9-21: K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni ti, kteří rozhodují o osudech lidí,…


18. 9. 2012 14:44

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.9.2012 Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB. str. 326) Mdr 2, 12a. 17-20: Spravedlivý, o němž budeme číst z knihy Moudrosti, je ten, který je věrný Bohu, modlí se k němu a dodržuje přikázání Božího…


11. 9. 2012 14:10

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16.9.2012 ¨ Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB. str. 323) Iz 50,5-9a: Trpící Boží služebník, postava blíže nepojmenovaná, vystupující v tzv. "písních o Božím služebníku" v Izaiášově knize, je…


4. 9. 2012 14:12

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9.9.2009 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (IB. str. 322) Iz 35, 4-7a: Protiváhou Božího soudu nad těmi, kteří chovají vůči Izraeli nepřátelství je, podle proroka Izaiáše, oslava vyvoleného lidu.…


29. 8. 2012 0:00

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2.9.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IB. str. 319) Dt 4,1-2. 6-8: Vyslechneme úryvek řeči Mojžíše, kterou pronesl k vyvolenému lidu před vstupem do zaslíbené země. Do projevu zahrnul…


21. 8. 2012 14:28

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue. (IB. ) Joz 24,1-2a. 15-17. 18b: Když věrný služebník Boží a Mojžíšův vojevůdce Jozue po dlouhém putování konečně vstoupil vítězně do zaslíbené země, opět se…


15. 8. 2012 23:24

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 19.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví. (IB. str. 315) Př 9,1-6: Úryvek z 9. kapitoly knihy Přísloví nás seznamuje s postavou Moudrosti, v níž se tajemně skrývá sám Bůh. To On zve jejími slovy všechny…


13. 8. 2012 17:20

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 15.8.2012 - středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení. (V. str. 254/389) Zj 11, 19a; 12 1. 3-6a. 10ab: Text z knihy Zjevení je plný symbolů. Vidíme v něm Marii, která ve svém lůně nosí božské dítě…


« novější 1 12 23 30 31 32 33 34 35 36 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio