Témata k nedělní a sváteční liturgii
26. 11. 2012 14:23

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 2.12.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 33,14-16: Dnešní čtení jsou poselstvím důvěry v Hospodinovy přísliby záchrany jeho lidu a směřují k posílení naděje v příchod konečné Boží…


20. 11. 2012 11:21

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 25.11.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela. (IB ) Dan 7, 13-14: Prorok Daniel zaznamenal své vidění dějin věčnosti, do kterých mocně zasahuje osobnost, v níž podle Písma poznáváme…


13. 11. 2012 14:12

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.11.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela. (IB) Dan 12, 1-3: Proroctví z knihy Daniela v dnešním čtení mluví o období, kdy se světem nezadržitelně šíří zlo. Na pozadí popisu posledních časů nám…


7. 11. 2012 18:44

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.11.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IB. str. 342) 1 Král 17, 10-16: Událost, kterou popisuje dnešní čtení první knihy Královské, je svědectvím o síle víry v Boha. Je velmi důležité, aby…


5. 11. 2012 12:29

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2012 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: Dnes si připomínáme posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám. Čtení z knihy…


3. 11. 2012 11:56

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4.11.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IB) Dt 6,2-6: V textu prvního čtení z 5. knihy Mojžíšovy se jako refrén opakuje zdůvodnění, proč je třeba zachovávat Boží přikázání. Verše, které…


1. 11. 2012 10:47

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pátek – 2.11.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (VI 2 ) Mdr 3, 1-9: Dnešní „Vzpomínka na všechny věrné zesnulé“ je věnována těm zemřelým, kteří za své hříchy ještě trpí v očistci. Oni…


29. 10. 2012 13:46

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – 1.11.2012 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V) Zj 7, 2-4. 9-14: Dnešní čtení z knihy Zjevení apoštola Jana popisuje jeho vidění průběhu vznešené liturgické slavnosti, konané v posledních dnech…


23. 10. 2012 12:55

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.10.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IB. str. 338) Jer 31, 7-9: Slova z Jeremiášovy „Knihy útěchy“ jsou plná radosti a naděje. Jimi se Hospodin obrací na svůj lid, trpící rozpadem svého…


17. 10. 2012 13:18

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.10.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 53 , 10-11: Když dnes budeme číst verše z písně proroka Izaiáše o Hospodinově trpícím služebníku, jehož chápeme jako předobraz Ježíše Krista,…


« novější 1 12 23 30 31 32 33 34 35 36 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio