Témata k nedělní a sváteční liturgii
5. 8. 2012 13:23

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – 6.8.2012 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Danielovy. (V. str. 246) Dan 7, 9-10. 13-14: Z knihy Danielovy budeme číst o prorokově vidění velkolepého dramatu, které se uskuteční na konci věků v Božím…


31. 7. 2012 11:51

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 5.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (IB. str. 311) Ex 16,2-4. 12-15: Příběh z druhé knihy Mojžíšovy o zázračném nasycení židovského národa, povolaného Hospodinem putovat z egyptského…


23. 7. 2012 12:18

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské. (IB) 2 Král 4, 42-44: Příběh z 2. knihy královské o zázračném rozmnožení chleba je předobrazem zázraku, který, jak uslyšíme v evangeliu, mnohem později…


16. 7. 2012 12:59

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše. (I) Jer 23, 1-6: Prorok Jeremiáš, jak uslyšíme z prvního čtení, marně varuje vládce Judska před pádem chrámu a zánikem země, přestože se ze všech sil…


11. 7. 2012 7:00

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa. (IB) Am 7, 12-15: Hlavním posláním proroků starého zákona bylo hlásat Hospodinovo slovo. Byla to jedna z cest, jak lidé mohli poznávat Hospodina a jeho…


5. 7. 2012 16:39

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy proroka Ezechiela. (I) Ez 2,2-5: To, že je prorok Ezechiel, jak je psáno v prvním čtení, Hospodinem posílán k lidem, kteří se vzbouřili proti Bohu Otci a nejsou ochotní…


2. 7. 2012 13:29

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2012 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (V) Iz 61,1-3a: V dnešní slavnosti svatých Cyrila a Metoděje vzpomeneme Metoděje, kterého v Římě papež Hadrián II. v roce 869 po smrti…


28. 6. 2012 11:37

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy Moudrosti. (I) Mdr 1, 13-15; 2, 23-24: Ze čtení knihy Moudrosti plyne poznání, že člověk byl Bohem stvořen k nesmrtelnosti. I když darem věčného života člověk pohrdl a…


25. 6. 2012 14:37

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - 29.6.2012 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. ( V) Sk 12,1-11: V dnešní slavnosti si připomeneme svaté apoštoly - Petra a Pavla. Jsou to dva sloupy církve, dva nástroje vichřice Ducha Božího,…


19. 6. 2012 5:00

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA - 24.6.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (V) Iz 49,1-6: Úryvek z knihy proroka Izaiáše zahajuje bohoslužbu slova k dnešní slavnosti narození Jana Křtitele. Je o člověku, který…


« novější 1 12 23 30 31 32 33 34 35 36 44 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio