Témata k nedělní a sváteční liturgii
28. 8. 2013 14:10

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 1.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy. (IC) Sir 3,19-21.30-31: Mudroslovná doporučení z knihy Sirachovcovy nás vedou k úvahám o cestě, kterou zvolil Bůh, aby se zjevil svému lidu. Je to cesta…


23. 8. 2013 0:23

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 25.8.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše . (IC) Iz 66,18-21: Poslední kapitola z knihy proroka Izaiáše naznačuje, jaké plány má Hospodin pro šťastnou budoucnost lidstva. Ze všech lidí chce…


16. 8. 2013 14:48

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 18.8.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Jeremiáše (IC). Jer 38,4-6.8-10: Křesťanská tradice považuje proroka Jeremiáše, za předobraz trpícího Ježíše. O jeho nespravedlivém utrpení vyslechneme příběh z…


10. 8. 2013 13:09

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 11.8.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy Moudrosti. (IC) Mdr 18,6-9: V dnešním čtení z knihy Moudrosti pisatel připomíná okamžiky z velké události noci, kdy došlo k vyjití izraelského národa z egyptského otroctví…


25. 7. 2013 18:21

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IC) Gn 18,20-32: Jestliže jsme minulou neděli četli o našem praotci Abrahámovi, jako o vzoru pohostinnosti, dnes nám ho Mojžíš představí jako velkého…


19. 7. 2013 13:26

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IC) Gn 18,1-10a: Bůh navštěvuje člověka, kterého s láskou stvořil, aby mu připravil slavnou budoucnost. Když se jednoho dne zjevil Hospodin v podobě…


11. 7. 2013 12:42

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 30,10-14: Text prvního čtení přináší Mojžíšovu výzvu k poslušnosti a k plnění Hospodinových přikázání. V rámci smlouvy uzavřené mezi Hospodinem a…


4. 7. 2013 14:50

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše. (IC) Iz 66,10-14c: Úryvek z knihy proroka Izaiáše patří k velkým Božím zaslíbením. Popis „radosti“ a „útěchy“ z přítomnosti a díla Páně v celé své nádheře…


3. 7. 2013 12:23

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2013 -pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (V) Iz 61,1-3a: V dnešní slavnosti, k níž se vztahuje i úvodní čtení z knihy proroka Izaiáše, si Česká republika a Slovensko připomínají 1150.…


27. 6. 2013 18:04

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.6.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21: Úryvek z první knihy Královské čerpá ze životopisu proroka Eliáše těsně před jeho odchodem k Bohu. Jako jeho nástupce je Bohem…


« novější 1 12 23 31 32 33 34 35 36 37 45 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio