Témata k nedělní a sváteční liturgii
19. 2. 2013 17:33

2. NEDĚLE POSTNÍ – 24.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 26,4-10: Dnešní Boží slovo zaměřuje náš zrak na cíl našeho lidského putování. Naše pravá vlast je v nebi. K ní máme obrátit své srdce. Bůh uzavřel s…


12. 2. 2013 12:19

1. NEDĚLE POSTNÍ - 17.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 26,4-10: Čtení z páté knihy Mojžíšovy obsahuje popis jádra každoročního bohoslužebného úkonu Izraele ve vztahu k právě ukončené sklizni – dožínek. Je…


5. 2. 2013 11:53

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 6,1-2a.3-8: Úryvek z Izaiášovy knihy pojednává o jeho povolání Hospodinem. Je svědectvím o tom, jak Bůh obdařil Izaiáše zvláštní milostí ke službě…


30. 1. 2013 12:38

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 1,4-5.17-19: V době Jeremiášova povolání Hospodinem k prorocké službě v Izraeli, kdy začíná rozvrat Judského království, Bůh žádá od Jeremiáše…


22. 1. 2013 12:59

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 27.1.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Nehemiášovy (IC. ) Neh 8,2-4a.5-6.8-10: Úryvek z knihy proroka z Nehemiáše nás přivádí na první shromáždění lidu Izraele po návratu z vyhnanství ke slavení bohoslužby…


14. 1. 2013 13:48

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.1.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC). Iz 62,1-5: Text úryvku z Izaiášovy knihy se týká prorokova vidění Svatého města, obklopeného Boží láskou. Autor zde použitím svatební terminologie…


7. 1. 2013 18:36

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 13.1.2013¨ Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 40,1-5.9-11: Izaiášova „kniha útěchy“, ze které budeme číst, byla významným poselstvím naděje, kterým prorok povzbuzuje svůj ponižovaný a zotročovaný…


3. 1. 2013 11:43

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2013 –neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I C) Iz 60, 1-6: Úryvek z knihy Izaiášovy oslavným básnickým jazykem vyhlašuje proroctví plné radosti a naděje o putování národů do svatého…


31. 12. 2012 10:35

SLAVNOST MATKY BOŽÍ – NOVÝ ROK- 1.1.2013 - úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. (I C) Nm 6, 22-27: První novoroční den oslavuje církev Matku Boží, Pannu Marii. Pod její ochranou se dnes také slaví Světový den…


27. 12. 2012 13:08

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 30.12.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 3,3-7.14-17a: Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy nám sděluje, že na základě dobrých rodinných vztahů může člověk i lépe plnit přikázání lásky…


« novější 1 12 23 31 32 33 34 35 36 37 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio