Témata k nedělní a sváteční liturgii
4. 1. 2014 11:36

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2014 - pondělí Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): V dnešním čtení prorok Izaiáš oslavným a básnickým jazykem opěvuje svoje vidění o putování mnohých národů do svatých míst, kde se budou…


2. 1. 2014 18:55

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ - 5.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z Knihy Sirachovcovy (I): Text úryvku z knihy Sirachovcovy je velkým chvalozpěvem na Boží moudrost, která obnovuje celé lidstvo tím, že je ponořuje do Božího života.…


30. 12. 2013 18:15

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK – 1.1.2014 - středa Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze 4. knihy Mojžíšovy (I): První den roku oslavuje církev Matku Boží a Matku Církve, Pannu Marii. Dávné požehnání starozákonních kněží, které…


27. 12. 2013 12:03

SVÁTEK SVATÉ RODINY– 29.12.2013 – neděle Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I): Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy se zabývá problémy rodinných vztahů. Pohled autora je naplněný vírou a ryzí lidskostí. Vyzývá dospělé…


23. 12. 2013 15:09

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA - 26.12.2013 –čtvrtek Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V): Svatý Štěpán, jehož svátek dnes slavíme, byl obdarován Duchem svatým, který ho naplnil kazatelskou moudrostí a evangelijní sílou, s níž…


20. 12. 2013 18:04

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 22.12.2013 Liturgické texty (A1) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): U judského krále Achaza se v dnešním čtení od proroka Izaiáše setkáváme s typickými projevy, táhnoucími se dějinami vyvoleného národa. Spočívají…


13. 12. 2013 12:56

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 15.12.2013 Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): Dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše je proniknuto radostí. Jeho slova platí v každé době. Přibližují lidstvu proměny, které nastávají, když…


4. 12. 2013 14:58

2. NEDĚLE ADVENTNÍ- 8.12.2013 Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): Prorok Izaiáš nám v dnešním čtení pod obrazem nově rašícího výhonku ratolesti z pahýlu stromu představí znamení obnovujícího se života v zemi…


28. 11. 2013 17:00

1. NEDĚLE ADVENTNÍ – 1.12.2013 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IA): Bohoslužba slova v adventní době reaguje na tajemství, která v průběhu historie člověk objevuje při hledání a očekávání Božího příchodu v…


19. 11. 2013 13:09

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 24.11.2013 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Samuelovy(I C) 2 Sam 5,1-3: Text čtení z knihy Samuelovy představuje krále Davida jako ideálního panovníka národů Izraele. On je tvůrcem jednoty a…


« novější 1 12 24 31 32 33 34 35 36 37 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio