Témata k nedělní a sváteční liturgii
1. 11. 2012 10:47

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pátek – 2.11.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (VI 2 ) Mdr 3, 1-9: Dnešní „Vzpomínka na všechny věrné zesnulé“ je věnována těm zemřelým, kteří za své hříchy ještě trpí v očistci. Oni…


29. 10. 2012 13:46

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – 1.11.2012 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V) Zj 7, 2-4. 9-14: Dnešní čtení z knihy Zjevení apoštola Jana popisuje jeho vidění průběhu vznešené liturgické slavnosti, konané v posledních dnech…


23. 10. 2012 12:55

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.10.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IB. str. 338) Jer 31, 7-9: Slova z Jeremiášovy „Knihy útěchy“ jsou plná radosti a naděje. Jimi se Hospodin obrací na svůj lid, trpící rozpadem svého…


17. 10. 2012 13:18

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.10.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 53 , 10-11: Když dnes budeme číst verše z písně proroka Izaiáše o Hospodinově trpícím služebníku, jehož chápeme jako předobraz Ježíše Krista,…


9. 10. 2012 13:47

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.10.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB. str. 332) Mdr 7, 7-11: Moudrosti není možno se naučit, ale můžeme jí být Bohem obdarováni. V prvním čtení dnešní bohoslužby slova vyslechneme z Písma…


3. 10. 2012 18:09

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.10.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB ) Gn 2, 18-24: Jak se dočteme v první knize Mojžíšově, byli první muž a žena - Adam a Eva, Bohem stvořeni, aby vytvářeli jednotu, vzájemně se…


26. 9. 2012 17:39

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.9.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (IB. str. 328) Nm 11,25-29: Při čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy se setkáme s Božskou Spravedlností, která je připravena lidem neustále pomáhat,…


24. 9. 2012 13:31

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA – 28.9.2012 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (V) Mdr 6,9-21: K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni ti, kteří rozhodují o osudech lidí,…


18. 9. 2012 14:44

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.9.2012 Liturgické texty. Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB. str. 326) Mdr 2, 12a. 17-20: Spravedlivý, o němž budeme číst z knihy Moudrosti, je ten, který je věrný Bohu, modlí se k němu a dodržuje přikázání Božího…


11. 9. 2012 14:10

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16.9.2012 ¨ Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB. str. 323) Iz 50,5-9a: Trpící Boží služebník, postava blíže nepojmenovaná, vystupující v tzv. "písních o Božím služebníku" v Izaiášově knize, je…


« novější 1 12 23 31 32 33 34 35 36 37 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio