Témata k nedělní a sváteční liturgii
3. 12. 2014 12:05

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 7.12.2014 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I.B ) Iz 40, 1 -5. 9 -11: Z knihy proroka Izaiáše vyslechneme nádherné verše, které byly součástí jeho proroctví o blížící se cestě vyvoleného Božího…


26. 11. 2014 11:59

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 30.11.2014 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše . (I) Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Prorok Izaiáš v úryvku prvního čtení prosí Boha, aby prolomil hranici mezi nebem a zemí a sestoupil mezi hříšný lid,…


17. 11. 2014 11:14

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 23.11.2014– neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (I A ) Ez 34, 11 -12. 15 -17: Prorok Ezechiel v dnešním textu používá pro Hospodina obraz pastýře, který jako král a Mesiáš…


12. 11. 2014 13:31

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.11.2014 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví. (I A ) Př 31, 10 -13. 19 -20. 30 -31: Kdo je ona řádná žena, o níž je psáno v knize Přísloví? Podle jedné z interpretací představuje obraz moudrosti, kterou je…


7. 11. 2014 10:20

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY – 9.11.2014 – neděle Liturgické texty(AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (V) Ez 47,1-2. 8-9. 12: V den svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám se zamyslíme nad…


29. 10. 2014 18:43

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – 2.11.2008- neděle Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. Mdr 3,1 -9: Dnes v den, který nazýváme Dušičky, vzpomínáme na všechny zemřelé a navštěvujeme místa, kde jsou uloženy jejich tělesné ostatky. Čtení z knihy…


29. 10. 2014 18:22

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – 1.11.2014 - sobota Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení apoštola Jana . (V ) Zj 7, 2 -4. 9 -14: Apoštol Jan v knize Zjevení používá k vyjádření svých prorockých vidění a vnitřních duchovních prožitků…


23. 10. 2014 12:32

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 26.10.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (I A ) Ex 22, 20 -26: Ve čtení úryvku z druhé knihy Mojžíšovy Hospodin vystupuje jako spravedlivý obhájce chudých a potřebných. Hrozby používá jen k…


16. 10. 2014 15:02

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.10.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A ) Iz 45, 1. 4 -6: Hospodin používá k dosažení svých plánů prostředky, které zasahují do dějin. Podle úryvku z knihy proroka Izaiáše, uvedl Bůh…


9. 10. 2014 22:46

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 12.10.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A ) Iz 25, 6 -10a: Text z knihy proroka Izaiáše nám představuje průběh velkolepé hostiny, na kterou Hospodin zve všechny národy světa. Bude to…


« novější 1 14 26 32 33 34 35 36 37 38 39 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio