Témata k nedělní a sváteční liturgii
31. 10. 2013 22:08

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – 2.11.2013 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (I) Mdr 3, 1-9: Slova z knihy Moudrosti nám připomínají, že pro život každého člověka na tomto světě platí zákon tělesné smrti. Naplňují…


20. 10. 2013 18:22

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 27.10.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I C) Sir 35,15b-17.20-22a: I podle prvního čtení z knihy Sirachovcovy poznáváme, že Bůh se vždy s láskou sklání k člověku a pozorně mu naslouchá. V Písmu…


17. 10. 2013 12:48

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.10.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy. (IC) Ex 17,8-13: Vysvětlení textu prvního čtení je z historického hlediska poměrně obtížné. Křesťanům zde vzpomenutá Boží hůl v ruce Mojžíše, symbolizující…


10. 10. 2013 16:58

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 13.10.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Královské(IC) 2. Král 5,14-17: Vyprávění z 2. knihy královské o zázračném uzdravení pohanského velitele aramejského vojska Námana z malomocenství po několikerém…


4. 10. 2013 1:59

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 6.10.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Habakuka. (IC) Hab 1,2-3;2,2-4: Dnešní první čtení a evangelium naznačují stejný pohyb – od prosby a volání o pomoc ze strany člověka k odpovědi ze strany Boží.…


28. 9. 2013 4:12

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa. (IC) Am 6,1a.4-7: Prorok Amos v úryvku prvého čtení ukazuje, jak nebezpečné může být bohatství. I my jako věřící křesťané v zápase o víru svádíme duchovní…


27. 9. 2013 14:39

SLAVNOST SV. VÁCLAVA – 28.9.2013 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (V) Mdr 6,9-21: K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni ti, kteří rozhodují o osudech lidí,…


19. 9. 2013 23:47

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa. (IC) Am 8,4-7: Prorok Amos uvádí téma o sociální nespravedlnosti ze starozákonní doby. Chování těch, kteří propadají zde popisované touze po majetku a…


11. 9. 2013 23:04

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy. (IC) Ex 32,7-11.13-14: Izrael na Sinaji porušil uctíváním zlatého telete zákon smlouvy a úryvek z knihy Exodus popisuje následný Boží hněv. Jedině Mojžíš…


5. 9. 2013 22:56

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.9.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr 9,13-18: Vyslechneme verše poslední části Šalomounovy modlitby, jimiž král prosí Boha o dar moudrosti. Tak jako moudrost byla s Bohem od počátku…


« novější 1 12 24 32 33 34 35 36 37 38 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio