Témata k nedělní a sváteční liturgii
25. 6. 2014 12:25

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 27.6.2014 – pátek Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy . (I A ) Dt 7,6 -11: Hospodin v průběhu historie několikrát smluvně potvrdil svůj závazek k péči o všechno živé na zemi. Z lásky…


21. 6. 2014 0:30

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 22.6.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše. (I A ) Jer 20, 10 -13: Duše člověka je během lidského života vystavena nejrůznějším pokušením, zkouškám, zátěžím a stresům. Mnoho lidí vnímá s…


17. 6. 2014 23:38

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – 19.6.2014 - čtvrtek Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy . (I A ) Dt 8,2 -3. 14b -16a.: Na cestě životem se mnozí z nás ocitnou v prostředí, v němž člověk vlastními silami nemůže přežít.…


12. 6. 2014 13:18

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 15.6.2014– neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy . (I A ) Ex 34, 4b -6. 8 -9: Věříme v jediného Boha, který se člověku zjevuje v průběhu dějin ve všech třech svých podobách. O tom jak se…


5. 6. 2014 23:17

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 8.6.2014 - neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2,1 -11: O Letnicích - v den významného židovského svátku, se podle apoštola Lukáše uskutečnila ve společenství nejvěrnějších…


30. 5. 2014 13:55

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 1.6.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A) Sk 1,12 -14: Podle Lukášova díla Skutky apoštolů byli po nanebevzetí Ježíše uváděni do křesťanského života v Jeruzalémě další a další lidé, kteří…


29. 5. 2014 11:08

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 29.5.2014 - čtvrtek Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 1,1 -11: Ježíš po svém vzkříšení poskytnul apoštolům mnoho důkazů o tom, že mezi nimi nadále žije. Po čtyřicet dní se jim…


22. 5. 2014 14:57

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 25.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 8, 5 -8. 14 -17: Duch svatý je duší církve a tvoří s ní jednotu. Vede její učedníky, dává jim moc uzdravovat, koordinuje jejich misijní…


15. 5. 2014 13:47

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 18.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 6, 1-7: Společenství prvotní církve v Jeruzalémě se postupně rychle rozrůstalo. To vyvolalo potřebu dalších a dalších služeb. Z toho, jak o…


8. 5. 2014 12:51

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 11.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2, 14a. 36-41: Ukřižovaný Ježíš je Mesiáš a Pán. To bylo jádro závěru první slavnostní promluvy apoštola Petra k lidu, jak uslyšíme dnes při…


« novější 1 13 26 34 35 36 37 38 39 40 50 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio