Témata k nedělní a sváteční liturgii
9. 10. 2014 22:46

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 12.10.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A ) Iz 25, 6 -10a: Text z knihy proroka Izaiáše nám představuje průběh velkolepé hostiny, na kterou Hospodin zve všechny národy světa. Bude to…


2. 10. 2014 14:41

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 5.10.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A ) Iz 5,1 -7: Prorok Izaiáš nám v alegorickém obraze symbolizuje Boha jako starostlivého hospodáře a Izrael jako jeho vinici, na níž je odhodlán…


25. 9. 2014 23:53

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA – neděle - 28.9.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (V ) Mdr 6, 9 -21: Letos je tomu 1090 let od doby, kdy se svatý Václav ujal vlády v českých zemích. On je dodnes pro nás nejen vzorem…


25. 9. 2014 23:19

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 28.9.2014. Protože na dnešní neděli podle kalendáře připadá v naší zemi slavnost svatého Václava, budeme dnes číst liturgické texty k oslavě sv. Václava. (Budou připojeny v rámci programu Učící se církve v tématu 52). Texty…


19. 9. 2014 14:27

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 21.9.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A ) Iz 55, 6 -9: Text proroka Izaiáše z dnešního čtení nás vybízí ke hledání Hospodina. Není těžké Ho najít. Je velmi blízko každému z nás. I dnes…


11. 9. 2014 13:44

SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE – neděle -14.9.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. (V ) Nm 21, 4b -9: Podle biblické zprávy dal na příkaz Hospodina Mojžíš při cestě pouští z mědi udělat a na kůl vztyčit hada. Lidé…


4. 9. 2014 13:42

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7.9.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (I A ) Ez 33, 7 -9: Láskyplné srdce Boží na nikoho nemíní uvalit konečný trest za bezbožnost, ale touží každého zachránit a přivést na cestu…


28. 8. 2014 11:30

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 31.8.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše. (I A ) Jer 20, 7 -9: Úryvek z knihy proroka Jeremiáše, zařazený do dnešního čtení, patří mezi tak zvané „Jeremiášovy nářky“. Poskytují nám možnost…


21. 8. 2014 15:19

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 24.8.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A ) Iz 22,19-23: Hospodin je při výběru svých služebníků náročný. Ovšem ty, které povolá a do služby uvede, obdarovává pravomocemi, založenými na…


15. 8. 2014 15:51

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 17.8.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A ) Iz 56, 1. 6-7: Dnešní čtení bohoslužby slova jsou uvedena Izaiášovým proroctvím, které směřuje z doby babylonského zajetí národa Izraele o…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio