Témata k nedělní a sváteční liturgii
29. 5. 2014 11:08

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 29.5.2014 - čtvrtek Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 1,1 -11: Ježíš po svém vzkříšení poskytnul apoštolům mnoho důkazů o tom, že mezi nimi nadále žije. Po čtyřicet dní se jim…


22. 5. 2014 14:57

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 25.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 8, 5 -8. 14 -17: Duch svatý je duší církve a tvoří s ní jednotu. Vede její učedníky, dává jim moc uzdravovat, koordinuje jejich misijní…


15. 5. 2014 13:47

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 18.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 6, 1-7: Společenství prvotní církve v Jeruzalémě se postupně rychle rozrůstalo. To vyvolalo potřebu dalších a dalších služeb. Z toho, jak o…


8. 5. 2014 12:51

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 11.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2, 14a. 36-41: Ukřižovaný Ježíš je Mesiáš a Pán. To bylo jádro závěru první slavnostní promluvy apoštola Petra k lidu, jak uslyšíme dnes při…


2. 5. 2014 18:35

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 4.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2, 14.22-28: Duch svatý sestoupil o Letnicích na apoštoly a proměnil je ve zcela nové lidi, kteří se stali horlivými svědky vzkříšeného Krista.…


23. 4. 2014 18:35

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 27.4.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A) Sk 2, 42 -47: Apoštol Lukáš nám ve svém díle Skutky apoštolů předkládá jako součást „radostné zvěsti“ vyprávění o prvních krůčcích křesťanského…


2. 4. 2014 17:46

5. NEDĚLE POSTNÍ - 6.4.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela .(I A ) Ez 37, 12 -14: Ústy proroka Ezechiela Hospodin ohlašuje přiblížení doby, kdy bude vyvolený národ vysvobozen z babylonského vyhnanství. Lid…


27. 3. 2014 11:57

4. NEDĚLE POSTNÍ - 30.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy. ( I A ) 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a: David, kterého si Hospodin vyhlédl podle svého plánu, byl pomazán na krále. Posvěcujícím pomazáním se stal adoptivním…


20. 3. 2014 18:27

3. NEDĚLE POSTNÍ - 23.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. ( I A ) Ex 17, 3 –7: Bůh je jeden. V dějinách lidstva se člověku zjevoval ve třech podobách. Božímu lidu se Hospodin zjevil jako starostlivý Otec Božího…


13. 3. 2014 12:10

2. NEDĚLE POSTNÍ - 16.3.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. ( I A ) Gn 12,1-4a: Bůh uskutečňuje s lidstvem od počátku svůj plán spásy. Zavázal se, že bude vždy věrně stát při svém stvoření. K tomu si, podle čtení…


« novější 1 14 26 35 36 37 38 39 40 41 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio