Témata k nedělní a sváteční liturgii
28. 1. 2015 17:17

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.2.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 18, 15 -20: Bůh zasahuje do společenství lidí a jejich života. Někoho zvláštním způsobem vybere a obdaruje. Vyčleňuje ho z obvyklého životního stylu,…


22. 1. 2015 13:05

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ-25.1.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jonáše (IB) Jon 3, 1 -5. 10: V úryvku z knihy proroka Jonáše je skryta výzva k obrácení všem, kteří velmi zhřešili. Na Jonášovo kázání tehdy odpovídali obyvatelé…


14. 1. 2015 18:18

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 14.1.2018 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Samuela (IB) 1 Sam 3, 3b -10. 19: V našem těle jako v chrámě přebývá Duch svatý. Bůh dbá na to, abychom měli k Němu blízko a kdykoli Ho slyšeli. První čtení je…


8. 1. 2015 12:55

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – neděle -11.1.2015 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I B) Iz 55, 1 -11: Pod obrazem velkolepé hostiny nás prostřednictvím proroka Izaiáše Bůh zve, abychom i my na ní dobře naslouchali jeho slovu. Boží…


5. 1. 2015 8:00

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2015 – úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 60, 1 -6: Velké proroctví vyslechneme z knihy Izákovy. Všechny národy budou prozářeny světlem vycházejícím z nebeského Jeruzaléma. Budou…


1. 1. 2015 18:48

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ – 4.1.2014 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IB) Sir 24, 1 -4. 12 -16: Úryvek z knihy Sirachovcovy je chvalozpěvem na ztělesněnou Boží moudrost, opěvující svrchovanost Boha, před jehož tváří…


29. 12. 2014 12:08

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK – 1.1.2015 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (IB) Nm 6, 22 -27: I když se biblická čtení dnes spíše než na Marii zaměřují na jméno jejího Syna, oslavuje církev první…


26. 12. 2014 14:55

SVÁTEK SVATÉ RODINY– 28.12.2014 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IB) Gn 15, 1 -6; 21, 1 -3: Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a obdařil ho otevřeností k plodnosti. Plodnost manželské lásky se však neomezuje…


25. 12. 2014 10:55

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA - 26.12.2014 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (V) Sk 6, 8 -10; 7 -54 - 60: Bezprostředně po Ježíšově smrti započal proces oddělování společenství synagógy od prvotní církve. Klín mezi obě…


16. 12. 2014 16:56

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 21.12.2014 Liturgické texty: Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy. (IB) 2 Sam 7, 1 -5. 8b -12. 14a -16: Boží slovo z knihy Samuelovy bylo poselstvím, ohlašujícím plán Hospodinův poslat na svět potomka z rodu krále Davida,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio