Témata k nedělní a sváteční liturgii
14. 6. 2017 22:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - 15.6.2017 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (I) Dt 8,2-3.14b-16a: Pozadí prvního čtení z páté knihy Mojžíšovy nás vede do úděsné, sluncem spálené pouště, do smrtícího prostředí kde…


8. 6. 2017 13:46

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 19.6.2011 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy (I) Ex 34,4b-6.8-9: Bůh se od věků podle Písma člověku rozličnými způsoby zjevuje a s ním i komunikuje. Boží Slovo, se uplatnilo už při…


2. 6. 2017 17:04

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 4.6. 2017 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 2,1-11: Událost Seslání Ducha svatého, kterou evangelista Lukáš popisuje ve Skutcích apoštolů, dovršila Ježíšova zaslíbení. Duch svatý…


26. 5. 2017 14:25

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 28.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,12-14: Dnešní čtení z Lukášova díla Skutky apoštolů navazuje na jeho Evangelium. To popisem Ježíšova odchodu k Otci končí - Skutky jím začínají. Lukáš…


24. 5. 2017 13:58

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –čtvrtek - 25.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 1,1-11: Evangelista Lukáš v úvodu ze Skutků stručně shrnuje Ježíšovo veřejné působení. Zaznamenává v hlavních bodech, jakými úkoly…


18. 5. 2017 12:36

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 21.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 8,5-8.14-177: Čtení ze Skutků apoštolů popisuje dobu, kdy z Jeruzaléma v důsledku pronásledování odcházejí Kristovi učedníci do světa hlásat evangelium.…


11. 5. 2017 20:52

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 14.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 6,1-7: Při čtení dnešního biblického úryvku ze Skutků apoštolů zjišťujeme, že už na počátku dějin církve dokázali apoštolové rozpoznat, co je jejich…


4. 5. 2017 13:26

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 7.5.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,14a.36-41: Záznam závěru první promluvy apoštola Petra ze Skutků apoštolů je shrnutím jeho předchozího učení o tom, že Ježíše Krista ustanovil Bůh jako…


27. 4. 2017 13:58

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 30.4.2017 Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I.A ) Sk 2, 14.22-28: Když o Letnicích sestoupil na apoštoly Duch svatý, prošli radikální duchovní proměnou. Budeme-li při čtení záznamu slavnostní Petrovy promluvy ze Skutků…


19. 4. 2017 22:02

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 23.4.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I.A) Sk 2, 42 -47: Vzkříšený a nanebevstoupený Kristus v souladu se svým zaslíbením zůstává stále ve spojení s lidstvem. Je však přítomen jiným způsobem než v…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 12 23 34 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio