Témata k nedělní a sváteční liturgii
3. 1. 2018 17:22

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - 6.1.2018 - sobota Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 60, 1-6: Verše Písma často zobrazují Boha jako světlo, slunce nebo duhu. Světlo je Boží stvoření. Symbolizuje plnost božství. Stvoření světla uvádí Písmo na…


31. 12. 2017 11:21

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - 1.1.2018 – NOVÝ ROK - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (I) Nm 6, 22-27: První čtení obsahuje dávné požehnání, kterým starozákonní kněží žehnali lidu při oslavě Nového roku.…


28. 12. 2017 16:32

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 31.12.2017 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gen 15, 1-6; 21, 1-3: Jak plyne z textu prvního čtení z první knihy Mojžíšovy, Bůh slíbil praotci Abrahámovi, že ho obdaruje synem a četným…


25. 12. 2017 16:34

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA - 26.12.2017 – úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (I) Sk 6, 8-10; 7, 54-60: Texty ze Skutků apoštolů nám dnes připomínají tragickou smrt prvomučedníka Štěpána. Při popisu jeho ukamenování zaznamenává…


21. 12. 2017 14:03

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 24.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy (I) 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16: Text prvního čtení ke 4. neděli adventní z knihy Samuelovy je součástí poselství o Božím plánu, které Hospodin…


15. 12. 2017 12:36

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 17.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 61, 1-2a. 10-11: V prvním čtení se prorok Izaiáš představuje jako ten, v němž „přebývá“ Duch svatý. Tentýž Duch, který později sestoupil i na Ježíše,…


8. 12. 2017 13:30

2. NEDĚLE ADVENTNÍ - 10.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 40, 1-5. 9-1: Text dnešního prvního čtení je součástí proroctví, které Izaiáš pronesl v období návratu lidu z babylonského vyhnanství a je zaznamenán…


7. 12. 2017 14:43

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny prvotního hříchu - 8.12.2017 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo pro neposlušnost Evy a Adama zatíženo prvotním hříchem. A…


30. 11. 2017 18:38

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 3.12.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7: Prorok Izaiáš v textu prvního čtení prosí Hospodina, aby z nebe seslal Vykupitele mezi hříšný lid i přesto, že se mnozí…


26. 11. 2017 12:17
Rubrika: kázání

Poslední soud (Slavnost Ježíše Krista Krále) – Kázání ve farnosti Krásensko 26.11.2017 EVANGELIUM Mt 25,31-46:Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 12 23 34 45 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio