Témata k nedělní a sváteční liturgii
14. 3. 2019 18:06

„Hospodin stvořil člověka ze země a do ní ho zase navrací. Vyměřil lidem omezenou délku života a dal jim moc nade vším, co je na zemi . Podle své vůle je vybavil silou, učinil je takové, aby byli jeho vlastním obrazem. Uložil všem tvorům, aby se…


14. 3. 2019 13:25

Z úvodu k tématu: Život člověka se podobá výstupu na horu. K tomu je zapotřebí dobrého průvodce a tím je církev. Církev nás vede do nebe, do pravé vlasti. Na zemi na ni pohlížíme jako na církev putující, až bude v nebi, nazveme ji církví vítěznou,…


7. 3. 2019 8:00

1. NEDĚLE POSTNÍ - 10.3.2019 Liturgické texty bohoslužby slova této neděle uvádějí téma o POKUŠENÍ: Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 26,4-10: Čtení z páté knihy Mojžíšovy obsahuje popis jádra každoročního bohoslužebného úkonu…


28. 2. 2019 8:00

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.3.2019Liturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IC) Sir 27,5-8: Kniha Sirachovcova je velmi pozdním textem Starého zákona. Pomocí přísloví, rad, výstrah i hymnů poučuje autor mladého muže,…


20. 2. 2019 8:00

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 24.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (IC) 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23: Podle čtení z knihy Samuelovy budoucí král David, z jehož rodu pochází Ježíš, prokazuje milosrdnou…


14. 2. 2019 8:00

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 17.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 17,5-8: Dnešní čtení z knihy proroka Jeremiáše se zabývá tematikou prokletí a požehnání. Verše se podobají výrokům, které…


7. 2. 2019 12:44

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 6,1-2a.3-8: O povolání proroka Izaiáše Hospodinem pojednávají verše k dnešnímu čtení z jeho knihy. Dozvídáme se, jak Bůh…


31. 1. 2019 16:00

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 1,4-5.17-19: V době Jeremiášova povolání Hospodinem k prorocké službě v Izraeli, kdy začíná rozvrat Judského království, Bůh…


22. 1. 2019 18:59

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 27.1.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy Nehemiášovy (IC ) Neh 8,2-4a.5-6.8-10: Text úryvku z knihy proroka Nehemiáše nás přivádí na první shromáždění lidu Izraele po návratu z vyhnanství ke…


17. 1. 2019 13:44

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.1.2019 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 62,1-5: Text úryvku z Izaiášovy knihy se týká prorokova vidění budoucnosti Svatého města, obklopeného Boží láskou. Autor zde použitím svatební…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 14 26 39 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio