Témata k nedělní a sváteční liturgii
17. 1. 2019 13:44

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.1.2019 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 62,1-5: Text úryvku z Izaiášovy knihy se týká prorokova vidění budoucnosti Svatého města, obklopeného Boží láskou. Autor zde použitím svatební…


10. 1. 2019 13:44

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 13.1.2019 - neděle Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 40,1-5.9-11: Izaiášova „kniha útěchy“, ze které dnes budeme číst, byla významným poselstvím naděje, kterým prorok…


6. 1. 2019 14:42

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – neděle 6.1.2013 - kázání P. Jan Plodr – farnost Krásensko Cesty k víře Jsou různé způsoby jak se dozvědět o Bohu, ale také různé přístupy jak s těmi cestami naložit: Příroda podává svědectví o Bohu a jeho velikosti. V Bibli…


3. 1. 2019 11:56

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2019 –neděle Liturgické texty ke slavnosti při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I C) Iz 60, 1-6: Autor veršů čtení z knihy Izaiášovy oslavným básnickým jazykem vyhlašuje proroctví plné…


30. 12. 2018 13:32

SLAVNOST MATKY BOŽÍ – NOVÝ ROK- 1.1.2019 - úterý Liturgické texty čtené ke slavnosti při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (I) Nm 6, 22-27: První novoroční den oslavuje katolická církev Matku Boží, Pannu Marii. První…


27. 12. 2018 12:29

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 30.12.2018 - neděle Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 3,3-7.14-17a Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy nám sděluje, že na základě dobrých rodinných vztahů může člověk i…


25. 12. 2018 11:00

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA – středa - 26.12.2018 Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 6,8-10; 7,54-60: V dnešním svátečním dni si připomínáme sv. Štěpána - prvomučedníka pro víru v Krista. Patřil k…


20. 12. 2018 13:05

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 23.12.2018 Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova: Komentář k 1. čtení z knihy proroka Micheáše (IC) Mich 5,1-4a: V úryvku z knihy proroka Micheáše, psané v době nejvyššího ohrožení lidu Izraele, autor oznamuje Bohem…


11. 12. 2018 17:50

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 16.12.20018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (IC) Sof 3,14-18a: Celý úryvek čtení z knihy Sofoniášovy, je předznamenán pozváním k prožívání radosti. Prorok využívá řadu možných slov označujících…


5. 12. 2018 16:40

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 9.12.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha (IC) Bar 5,1-9: Chvalozpěv z knihy proroka Barucha, který zazní v prvním čtení, je poselstvím, jehož tématem je příslib znovuzrození Jeruzaléma, posvátného…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 13 26 38 50 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio