Témata k nedělní a sváteční liturgii
25. 10. 2011 14:05

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 30.10.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše. (I) Mal 1,14b-2.8-10: Slova proroka Malachiáše, která vyslechneme, platí i pro nás jako pobídka, aby veškerá naše služba Bohu měla za cíl život podle…


17. 10. 2011 22:05

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.10.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (I) Ex 22,20-26: Věříme v jednoho a jediného Boha. Od okamžiku kdy se lidstvu ukázal, se projevoval jako Bůh nanejvýš spravedlivý a milosrdný, který…


2. 8. 2011 13:33

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - 6.8.2011- sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela. (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Prorok Daniel popsal své vidění o tom, jak se bude odehrávat poslední soud lidstva. Tam se potvrdí, kdo bude při druhém…


28. 7. 2011 23:17

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 31.7.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 55,1-3: Podle dnešního čtení z knihy proroka Izaiáše je zřejmé, že se člověku vyplatí poslouchat takovou autoritu jako je Hospodin. Chce-li člověk…


28. 6. 2011 0:40

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - 29.6.2011 – středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (V) Sk 12,1-11: Při dnešní slavnosti vzpomínáme na dva nejvýznamnější apoštoly prvotní církve Petra a Pavla. Svatého Petra jmenoval Ježíš svým…


18. 6. 2011 21:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Svatá Trojice v nauce víry (KKC 253-256) V jednom klášteře se mnichům nedařilo, byli pořád nespokojení, a tak se modlili o Boží požehnání. Když se situace nelepšila, hledali viníka. A tu si všimli, že jeden bratr místo soustředěné modlitby pozoruje,…


11. 6. 2011 12:36
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Působí Duch svatý jen v Církvi? (KKC 836-848) Kdo patří do katolické církve V dnešním prvním čtení jsme slyšeli, jak pod vlivem Ducha svatého učedníci hlásají Kristovo zmrtvýchvstání různými jazyky, takže jim všichni lidé rozumí. Jednalo se o…


5. 6. 2011 15:21
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Nevezmeš jména Božího nadarmo Jméno Pána je svaté Jak zní Boží jméno?V hebrejštině je Boží jméno psáno čtyřmi souhláskami: JHVH (יהוה – HVHJ). Protože hebrejština nezaznamenala samohlásky a Boží jméno se po zničení Jeruzalémského chrámu přestalo…


28. 5. 2011 11:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Biřmování – svátost dospělosti (KKC 1285 – 1314) V evangeliu jsme slyšeli, že nám Ježíš chce dát svého Ducha. Ducha pravdy (Který nám dá poznat pravdu o nás, o světě a o Bohu. O tom – jací jsme a jací bychom měli být, co je ve světěpodstatné a co je…


21. 5. 2011 16:46
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Bůh je pravdivý a věrný Úvod V Janově evangeliu se nachází známý rozhovor Piláta s Ježíšem: „Pilát Ježíšovi řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal…


« novější 1 12 23 34 38 39 40 41 42 43 44 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio