Témata k nedělní a sváteční liturgii
8. 8. 2012 11:32

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 12.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské. (IB. str. 313) 1Král 19, 4-8: Když podle čtení z první knihy Královské prorok Eliáš prchá před pomstou Jezabel, ženy pohanského krále Izraele Achaba, a…


5. 8. 2012 13:23

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ – 6.8.2012 - pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Danielovy. (V. str. 246) Dan 7, 9-10. 13-14: Z knihy Danielovy budeme číst o prorokově vidění velkolepého dramatu, které se uskuteční na konci věků v Božím…


31. 7. 2012 11:51

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 5.8.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (IB. str. 311) Ex 16,2-4. 12-15: Příběh z druhé knihy Mojžíšovy o zázračném nasycení židovského národa, povolaného Hospodinem putovat z egyptského…


23. 7. 2012 12:18

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 29.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Královské. (IB) 2 Král 4, 42-44: Příběh z 2. knihy královské o zázračném rozmnožení chleba je předobrazem zázraku, který, jak uslyšíme v evangeliu, mnohem později…


16. 7. 2012 12:59

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 22.7.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše. (I) Jer 23, 1-6: Prorok Jeremiáš, jak uslyšíme z prvního čtení, marně varuje vládce Judska před pádem chrámu a zánikem země, přestože se ze všech sil…


23. 5. 2012 14:07

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 27.5.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11: Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů hovoří o události, kdy o Letnicích vstupuje do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a…


13. 3. 2012 12:17

4. NEDĚLE POSTNÍ - 18.3.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Kronik. (I) 2 Kron 36,14-16. 19-23: Z knihy Kronik se dozvídáme, jak Hospodin přiměl perského panovníka Kýra k vydání nařízení propustit vyvolený lid z otroctví a…


13. 2. 2012 17:23
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:vztahy

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.2.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I) Iz 43,18-19. 21-22. 24b-25: Povzbuzení proroka Izaiáše pro národ v babylonském vyhnanství bylo zaměřeno do budoucnosti. Bůh připravuje a tvoří. Sám…


23. 1. 2012 15:40
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:youcat

Výzva našeho papeže Benedikta XVI. ke studiu katechismu se týká nás všech. Mladých, starých i těch maličkých. Ti mohou zatím naslouchat. Naslouchají! Máme jich u nás plný kostel. Signály.cz jsou s největší pravděpodobností první křesťanské…


2. 8. 2011 13:33

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - 6.8.2011- sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela. (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Prorok Daniel popsal své vidění o tom, jak se bude odehrávat poslední soud lidstva. Tam se potvrdí, kdo bude při druhém…


« novější 1 12 24 35 38 39 40 41 42 43 44 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio