Témata k nedělní a sváteční liturgii
28. 5. 2011 11:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Biřmování – svátost dospělosti (KKC 1285 – 1314) V evangeliu jsme slyšeli, že nám Ježíš chce dát svého Ducha. Ducha pravdy (Který nám dá poznat pravdu o nás, o světě a o Bohu. O tom – jací jsme a jací bychom měli být, co je ve světěpodstatné a co je…


21. 5. 2011 16:46
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Bůh je pravdivý a věrný Úvod V Janově evangeliu se nachází známý rozhovor Piláta s Ježíšem: „Pilát Ježíšovi řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal…


15. 5. 2011 11:55
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Velikonoční tajemství Zlatá ulička v Praze je jedním z míst, kde se lidé pokoušeli vyrobit elixír života. Být nesmrtelný je touha vepsaná do přirozenosti člověka. V touze po nesmrtelnosti dělají lidé různé věci. Když pomineme snažení alchymistů a…


9. 5. 2011 13:06
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Jak číst Písmo svaté Jako Křesťané máme krásné celoživotní povolání – být jako Ježíš. To je smysl a cíl našeho života. Neseme Kristovo jméno (křesťané), máme nést i jeho podobu. Jako Ježíš milovat Boha, sebe a bližního, jako On se obětovat pro spásu…


18. 4. 2011 12:52
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Velikonoční třídení Když si položíme otázku, které tři dny v roce jsou nejdůležitější, zazní různé odpovědi. Děti řeknou, že svátek, narozeniny a Štědrý den, protože se dostávají dárky. Dospělí s tím mohou souhlasit, ale dovedu si představit, že…


12. 4. 2011 18:33
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:krest

KŘEST - Téma Signálů pro postní dobu 2011 – SOUHRN ODKAZŮ Na výzvu redakce Signálů (Úvodník k tématu – Leukkippe), přidávám souhrn odkazů na několik již vypracovaných a na Signálech zveřejněných dílčích příspěvků k tomuto tématu podle programu ČBK:…


4. 4. 2011 13:01
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Boží království v Písmu svatém Boží království ve Starém zákoně Starý zákon odhaluje, že Bůh je jediným skutečným králem celého světa i vesmíru. On vše stvořil a všemu vládne. Když chce mít židovský národ pozemského krále, vnímá to Bůh jako zradu.…


26. 3. 2011 13:19
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Co vyplývá z víry v jediného Boha (KKC 222 – 227) Úvod: V jednom městě měli židé spravedlivého, ale také velmi přísného římského prefekta. Proslýchalo se o něm, že v římské bohy nevěří a hledá, která víra je pravá. Říkali si: „Kdybychom ho získali…


19. 3. 2011 16:45
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Zaslíbení v Písmu svatém Zaslíbení ve SZ (dokument PBK Židovský národ čl. 54) Zaslíbení je Boží ujištění, že když se Bohem necháme vést, zahrne nás požehnáním. Stát se pramenem požehnání, mít štěstí a přinášet ho druhým lidem, to je hezké, to bychom…


18. 3. 2011 12:43

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 6.3.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 5. Knihy Mojžíšovy. (I) Dt 11,18. 26-28: Úroveň vztahu k Bohu je určující pro ospravedlnění člověka od hříchu. Je tomu tak od doby, kdy Bůh o tom s lidmi uzavřel smlouvu. Čtení z…


« novější 1 12 23 34 39 40 41 42 43 44 45 starší »
Autor blogu Grafická šablona Nuvio