Témata k nedělní a sváteční liturgii
20. 11. 2010 17:50

4. příspěvek do rubriky Signálů k tématu měsíce Bible - Učící se církev 4 Jako pokračování včerejšího třetího příspěvku Vezmi a čti o Literárním večeru v Kotvrdovicích v místní knihovně, který byl navštíven dost početnou skupinou místních skautů,…


18. 11. 2010 23:54

První část série příspěvků do Signálů k tématu měsíce listopadu Bible. Učící se církev 1. Výklad bible v církvi. Dokument Papežské biblické komise: Byl představen papeži Janu Pavlu II. 23.4.1993 kardinálem Josefem Ratzingerem, (dnes papežem…


18. 11. 2010 23:46

2. část série příspěvků do Signálů k tématu měsíce listopadu Bible. Učící se církev 2 Druhý a třetí článek kapitoly IV. Výklad Bible v životě církve oddílu C. Používání bible, který předložil náš současný Svatý otec s kolektivem kardinálů papeži…


17. 11. 2010 23:57
Rubrika: Učící se církev | Štítky: téma:bible

První část série příspěvků do Signálů k tématu měsíce listopadu Bible. Učící se církev 1. Výklad bible v církvi. Dokument Papežské biblické komise (PBK): Dokument byl představen papeži Janu Pavlu II. 23.4.1993 kardinálem Josefem Ratzingerem, (dnes…


30. 4. 2010 0:53

Věříš, že svět spasí krása stvoření? Téma měsíce nasměrovalo v těchto dnech naše úvahy ke vztahům křesťanů a životního prostředí a k obdivu nad krásami stvoření. Mne kromě blogů, aktuálního tématu podle projektu „Učící se církev“ a textů posledního…


8. 4. 2010 21:43

Bůh (Nejsvětější Trojice) tvořil vše slovem. „Na počátku bylo Slovo … to Slovo byl Bůh… Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest“ ( Jan 1,1-3). Nový zákon zjevuje, že Bůh stvořil všechno skrze věčné Slovo, svého milovaného Syna.…


5. 4. 2010 16:56

BŮH STVOŘITEL A JEHO VRCHOLNÉ DÍLO Biblický záznam o stvoření ukazuje, že stvořením nebe a země Bůh připravoval pro lidstvo dokonalé prostředí. Člověk, muž a žena, byl jeho vrcholným uměleckým dílem. Zpráva představuje Boha jako pečlivého…


5. 4. 2010 13:45

Poznej Boha Stvořitele. O Stvořiteli a jeho díle nás učí křesťanské církve. Věrouka o stvoření má zásadní význam pro lidstvo (srov. KKC 282). S plným vědomím tohoto faktu zvolil papež Benedikt XVI. ve svém poselství na začátku letošního roku ke dni…


19. 3. 2010 14:17
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:ctnosti

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 16.12.2007 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. ( I.A str. 31) Iz 35, 1 –6a. 10: Dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše je proniknuto radostí. Jeho slova platí v každé době. Přibližují lidstvu proměny,…


17. 3. 2010 22:08
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:ctnosti

Inspiraci, poučení a základní učení církve katolické o ctnostech najdeme v Katechismu katolické církve (KKC 1803 – 1832). Definice: Ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro (1803). I. Lidské ctnosti ( 1804) A. Základní (mravní) ctnosti (1805):…


« novější 1 12 24 35 42 43 44 45 46 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio