Témata k nedělní a sváteční liturgii
26. 2. 2011 16:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Kristus a majetek, sedmé přikázání - nepokradeš (KKC 2402 – 2418) Všeobecné určení pozemských statků a soukromého vlastnictví majetku Na počátku Bůh svěřil zemi a její zdroje společné správě lidstva, aby o ně pečovalo, svou prací ji ovládalo a…


19. 2. 2011 12:41
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Dny v liturgickém roce zaměřené na duchovní i hmotnou pomoc Úvod Při Prosebných dnech Církev prosí za různé lidské potřeby, zvláště za úrodu, požehnání pro lidskou práci a veřejně děkuje Bohu. Prosebné dny mají hluboké kořeny v církevní tradici.…


12. 2. 2011 17:36
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Proč je pro nás důležité, že je Bůh vševědoucí a všemohoucí? Jako lidé jsme nesmírně omezení. Co bylo zapomínáme, co bude nevíme, co je teď, tomu často nerozumíme.Po pravdě neznáme svět, ani sami sebe. (i když jsme často přesvědčení, že všemu dobře…


6. 2. 2011 11:22
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Skutky milosrdenství (KKC 2447 - 2449) Když se řekne sedmé přikázání, mnohdy máme pocit, že se nás tak moc netýká. Sem tam něco vezmu v práci, pane faráři, ale to přece dělá každý a jinak jsem v této oblasti čistý jak lilie. I takové vyznání se ve…


30. 1. 2011 16:19

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU – středa - 2.2.2011 – bílá Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Malachiáše. (V) Mal 3,1-4: Verše z knihy proroka Malachiáše, které vyslechneme, jsou plné symbolů a znamení. Prorok jimi vyslovuje nadějné…


29. 1. 2011 15:42
Rubrika: kázání | Štítky: p, JAN PLODR

Naše povolání k blaženosti (KKC 1716 – 1724) Úvod Abychom mohli s užitkem porozumět dnešnímu tématu, bude dobré si osvětlit základní pojmy. Blaženost je naplnění nejhlubších tužeb naší duše – touhy po lásce, štěstí a věčnosti. Blahoslavení jsou ti,…


22. 1. 2011 14:57
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Církev je apoštolská (KKC 857 – 870) Co to znamená? Tři věci. Církev založil Kristus na svých dvanácti vyvolených učednících - na apoštolech. Církev uchovává učení apoštolů. A v církvi slouží nástupci apoštolů – biskupové, kterým v jejich službě…


2. 1. 2011 10:25
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ - 2.1.2011 SLAVENÍ KŘTU (KKC 1234 – 1252) Průběh slavení Bud' pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. (Ef 1,3) Při křtu se…


1. 1. 2011 12:56
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - sobota - 1.1.2011 Jaký bude nový rok? Jednomu člověku zemřeli rodiče. Sotva je pochoval, vrátil se do krásného domu, který po nich zdědil a začal přemýšlet co s životem. Netrvalo dlouho a přišel na to: „Nejprve si…


29. 12. 2010 18:31

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ - 2.1.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy. (I A) Sir 24,1-4.12-16: Hymnus z knihy Sirachovcovy opěvuje Boží moudrost, která obnovuje celé lidstvo tím, že je ponořuje do Božího života. Nový zákon…


« novější 1 13 25 36 43 44 45 46 47 48 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio