Témata k nedělní a sváteční liturgii
15. 5. 2011 11:55
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Velikonoční tajemství Zlatá ulička v Praze je jedním z míst, kde se lidé pokoušeli vyrobit elixír života. Být nesmrtelný je touha vepsaná do přirozenosti člověka. V touze po nesmrtelnosti dělají lidé různé věci. Když pomineme snažení alchymistů a…


9. 5. 2011 13:06
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Jak číst Písmo svaté Jako Křesťané máme krásné celoživotní povolání – být jako Ježíš. To je smysl a cíl našeho života. Neseme Kristovo jméno (křesťané), máme nést i jeho podobu. Jako Ježíš milovat Boha, sebe a bližního, jako On se obětovat pro spásu…


18. 4. 2011 12:52
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Velikonoční třídení Když si položíme otázku, které tři dny v roce jsou nejdůležitější, zazní různé odpovědi. Děti řeknou, že svátek, narozeniny a Štědrý den, protože se dostávají dárky. Dospělí s tím mohou souhlasit, ale dovedu si představit, že…


12. 4. 2011 18:33
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:krest

KŘEST - Téma Signálů pro postní dobu 2011 – SOUHRN ODKAZŮ Na výzvu redakce Signálů (Úvodník k tématu – Leukkippe), přidávám souhrn odkazů na několik již vypracovaných a na Signálech zveřejněných dílčích příspěvků k tomuto tématu podle programu ČBK:…


4. 4. 2011 13:01
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Boží království v Písmu svatém Boží království ve Starém zákoně Starý zákon odhaluje, že Bůh je jediným skutečným králem celého světa i vesmíru. On vše stvořil a všemu vládne. Když chce mít židovský národ pozemského krále, vnímá to Bůh jako zradu.…


26. 3. 2011 13:19
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Co vyplývá z víry v jediného Boha (KKC 222 – 227) Úvod: V jednom městě měli židé spravedlivého, ale také velmi přísného římského prefekta. Proslýchalo se o něm, že v římské bohy nevěří a hledá, která víra je pravá. Říkali si: „Kdybychom ho získali…


19. 3. 2011 16:45
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Zaslíbení v Písmu svatém Zaslíbení ve SZ (dokument PBK Židovský národ čl. 54) Zaslíbení je Boží ujištění, že když se Bohem necháme vést, zahrne nás požehnáním. Stát se pramenem požehnání, mít štěstí a přinášet ho druhým lidem, to je hezké, to bychom…


18. 3. 2011 12:43

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 6.3.2011 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 5. Knihy Mojžíšovy. (I) Dt 11,18. 26-28: Úroveň vztahu k Bohu je určující pro ospravedlnění člověka od hříchu. Je tomu tak od doby, kdy Bůh o tom s lidmi uzavřel smlouvu. Čtení z…


26. 2. 2011 16:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Kristus a majetek, sedmé přikázání - nepokradeš (KKC 2402 – 2418) Všeobecné určení pozemských statků a soukromého vlastnictví majetku Na počátku Bůh svěřil zemi a její zdroje společné správě lidstva, aby o ně pečovalo, svou prací ji ovládalo a…


19. 2. 2011 12:41
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Dny v liturgickém roce zaměřené na duchovní i hmotnou pomoc Úvod Při Prosebných dnech Církev prosí za různé lidské potřeby, zvláště za úrodu, požehnání pro lidskou práci a veřejně děkuje Bohu. Prosebné dny mají hluboké kořeny v církevní tradici.…


« novější 1 13 26 38 44 45 46 47 48 49 50 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio