Témata k nedělní a sváteční liturgii
14. 3. 2020 13:17

Uctíváme jednoho Boha - Boha v jednotě Trojice. Dbáme přitom na to, abychom božské osoby nezaměňovali, ani neoddělovali jejich podstatu. Jiná je sice osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha svatého. Avšak jejich božství je jen jedno. Jaký je…


6. 3. 2020 14:28

Bůh je osvoboditelem a spasitelem nejen židovského národa, který si vyvolil a oddělil pro sebe s výhledem na svůj zvláštní vztah vůči němu. Vyvoleným národem jsou i křesťané. Myšlenka vyvolení má základní význam pro pochopení dvou zákonů - Starého i…


28. 2. 2020 12:53

V čem tkví dynamika pokušení a závažnost hříchu, s nímž zápasí lidé kterékoliv doby? Hřích ve svém nejhlubším rozměru znamená odtržení se od Boha, a tím od zdroje života. Proto je následkem hříchu smrt. Dopustit se hříchu znamená dělat zlo vědomě a…


21. 2. 2020 14:46

My křesťané, jakéhokoliv stavu a zařazení jsme povoláni ke svatosti k plnému křesťanskému životu v dokonalé lásce. Jsme společenstvím lidí, tvořících Boží lid. Na základě víry v Ježíše Krista a jeho evangelium jsme posvěceni křtem a vstupujeme do…


18. 2. 2020 12:26

Hněv je krátkodobá, explozivní a intenzivní emoce a jako taková nikdy nemůže dlouho zůstat ve stejné intenzitě, protože tělo jednoduše není schopno silné emoce (a to ani ty pozitivní) dlouho snášet. Vedle zničujících účinků emocí hněvu mají také…


7. 2. 2020 13:26

Víra je jistější než jakékoliv lidské poznání, protože má svůj základ ve slově samotného Boha, který nás nemůže klamat. Zjevené pravdy se mohou jevit lidskému rozumu a zkušenosti temné, ale „ jistota, kterou dává božské světlo, je větší než ta,…


31. 1. 2020 5:00

Jak při bohoslužbě náš duch jedná, mluví a působí,skrze naše tělo, tak i Bůh nás oslovuje skrze posvátná, věcná nebo smyslová znamení, symboly. Bůh se chce člověku sdělit, a proto k němu sestupuje, hledá ho a člověk mu odpovídá chválou, prosbou a…


24. 1. 2020 5:00

Schéma dějin církve. „Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi.“ (Ef 4,5-6)Ve věcech víry by tedy měli věřící být zajedno. Bohužel už od počátku tomu tak vždy nebylo. Zjevené Boží slovo si někteří vykládali po…


14. 1. 2020 21:58

Církev je svatá, protože v ní působí Bůh. Je svatá také proto, že je tvořena Božím lidem. Je Kristovým tělem, ve kterém přebývá jako v Božím chrámu Duch svatý. Základem církve je sám Kristus. Je její hlavou. On je jako vinný kmen a členové církve…


11. 1. 2020 13:08

Duch Svatý je svou milostí první, kdo v nás probouzí nový život, spočívající v poznání Boha Otce a toho, kterého poslal -Ježíše Krista. Duch svatý je Božská osoba, jedna z Osob Nejsvětější Trojice. Působí v nás od počátku až do splnění božského…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio