Témata k nedělní a sváteční liturgii
24. 5. 2013 0:18

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE –26 .5.2013 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (I) Př 8,22-31: U Boha existuje od věčnosti Moudrost. Je pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo dostalo od Boha Otce…


17. 5. 2013 11:01

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 19.5.2013 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11: Událost, kterou evangelista Lukáš popisuje ve Skutcích apoštolů, je dovršením Ježíšových zaslíbení. Duch svatý v den letnic…


9. 5. 2013 23:35

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 12.5.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 7,55-60: Mezi pomocníky apoštolů vyniká jáhen Štěpán. Vystupuje nekompromisně se svým vyznáním o Ježíši Kristu, navzdory pronásledování, které proti…


7. 5. 2013 0:01

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – 9.5.2013 - čtvrtek Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 1,1-11: Evangelista Lukáš v úvodních řádcích ze Skutků zdůrazňuje, že apoštolové, vyvolení Duchem svatým, jsou svědky veškerého Ježíšova působení, učení a…


2. 5. 2013 14:53

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 5.5.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 15,1-2.22-29: Když se evangelium začalo šířit, musela se rodící se církev v zájmu zachování jednoty církve a pokojného soužití mezi židokřesťany a…


26. 4. 2013 11:51

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 28.4.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 14,21b-27: Ze Skutků apoštolů se dnes dozvíme něco o prvních misijních cestách apoštolů do zemí a měst blízkého i vzdáleného okolí Izraele - kolébky…


18. 4. 2013 13:58

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 21.4.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků. (IC) Sk 13,14.43-52: Ježíš před svým odchodem k Bohu uložil svým učedníkům, aby hlásali radostnou zvěst o věčném životě ve společenství s ním na nebi. Když byli…


10. 4. 2013 13:29

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ– 14.4.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 5,27b-32.40b-41: Život prvotní církve se od počátku odehrával ve znamení světlých a temných okamžiků. Jak píše apoštol Petr, Ježíšovi učedníci v té…


3. 4. 2013 18:53

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ– 7.4.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků. (IC) Sk 5,12-16: Úryvek ze Skutků apoštolů nám přináší informaci o tom, jak tehdy žilo první společenství křesťanů a jak by mělo žít v každé době. Apoštolové zde konají…


13. 3. 2013 12:14

5. NEDĚLE POSTNÍ – 17.3.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (IC) Iz 43,16-21: V dnešním úryvku z knihy proroka Izaiáše je obsažena část záznamu obsáhlejší řeči autora o spáse. Vyvolenému národu, žijícímu v babylonském…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio