Témata k nedělní a sváteční liturgii
12. 7. 2018 13:00

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 15.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IB) Am 7, 12-15: Hlavním posláním proroků starého zákona bylo hlásat Hospodinovo slovo. Byla to jedna z cest, jak lidé mohli poznávat Hospodina a jeho…


4. 7. 2018 23:13
Rubrika: kázání

Prozřetelnost a pohoršení zla Odkud je zlo, proč ho Bůh dopouští? Jednoho dne přišli mniši za opatem s těžkou otázkou: „Odkud se vzalo zlo, když ho nestvořil Bůh?“ Opat se zamyslel a pravil: „Bůh nestvořil zlo, ale stvořil člověka. Aby se člověk…


4. 7. 2018 21:32

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 8.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy proroka Ezechiela (I) Ez 2,2-5: To, že prorok Ezechiel, jak je psáno v prvním čtení, byl Hospodinem posílán k lidem, kteří se vzbouřili proti Bohu Otci a nebyli ochotni…


2. 7. 2018 23:51

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2016 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3: V dnešní slavnosti svatých Cyrila a Metoděje zaměříme svou pozornost na Metoděje, kterého v Římě papež Hadrián II. v roce 869…


28. 6. 2018 12:47

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 1.7.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z Knihy Moudrosti (I) Mdr 1, 13-15; 2, 23-24: Ze čtení knihy Moudrosti plyne poznání, že člověk byl Bohem stvořen k nesmrtelnosti. I když darem věčného života člověk pohrdl a…


26. 6. 2018 13:48

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - 29.6.2018 - pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů ( V) Sk 12,1-1: V dnešní slavnosti si připomeneme svaté apoštoly - Petra a Pavla. Jsou to dva mocné sloupy církve, dva nástroje vichřice Ducha…


22. 6. 2018 0:56

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE - 24.6.2018 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 49,1-6: Čtení z knihy proroka Izaiáše zahajuje bohoslužbu slova k dnešní slavnosti narození proroka Jana Křtitele.…


13. 6. 2018 13:46

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.6.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 17, 22-24: Dnešní úryvek z knihy Ezechiela zvěstuje „obnovu“ Izraele, kam se vyvolený národ vrátí z babylonského vyhnanství. Proroctví je…


8. 6. 2018 12:59
Rubrika: kázání

Cíl života Jasný cíl života – dosažení spásy Ptali se nevěřícího člověka: „Jaký máš v životě cíl?“ „Chci vystudovat, najít bydlení.“ „A co dál?“ „Založit rodinu, vychovat děti.“ „A co dál?“ „Nevím, nějak to tu doklepat.“ „A co pak?“ „A pak už nic.“…


8. 6. 2018 12:29

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.6.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 3, 9-15: Pohled knihy Genesis na počátky světa vidí prvního člověka, ve vztahu k bližnímu, k Bohu i k sobě, jako bytost duchovně rozpolcenou.…


« novější 1 2 3 4 5 6 7 8 13 24 36 47 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio