Témata k nedělní a sváteční liturgii
18. 6. 2011 21:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Svatá Trojice v nauce víry (KKC 253-256) V jednom klášteře se mnichům nedařilo, byli pořád nespokojení, a tak se modlili o Boží požehnání. Když se situace nelepšila, hledali viníka. A tu si všimli, že jeden bratr místo soustředěné modlitby pozoruje,…


11. 6. 2011 12:36
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Působí Duch svatý jen v Církvi? (KKC 836-848) Kdo patří do katolické církve V dnešním prvním čtení jsme slyšeli, jak pod vlivem Ducha svatého učedníci hlásají Kristovo zmrtvýchvstání různými jazyky, takže jim všichni lidé rozumí. Jednalo se o…


5. 6. 2011 15:21
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Nevezmeš jména Božího nadarmo Jméno Pána je svaté Jak zní Boží jméno?V hebrejštině je Boží jméno psáno čtyřmi souhláskami: JHVH (יהוה – HVHJ). Protože hebrejština nezaznamenala samohlásky a Boží jméno se po zničení Jeruzalémského chrámu přestalo…


28. 5. 2011 11:43
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Biřmování – svátost dospělosti (KKC 1285 – 1314) V evangeliu jsme slyšeli, že nám Ježíš chce dát svého Ducha. Ducha pravdy (Který nám dá poznat pravdu o nás, o světě a o Bohu. O tom – jací jsme a jací bychom měli být, co je ve světěpodstatné a co je…


21. 5. 2011 16:46
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Bůh je pravdivý a věrný Úvod V Janově evangeliu se nachází známý rozhovor Piláta s Ježíšem: „Pilát Ježíšovi řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal…


15. 5. 2011 11:55
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Velikonoční tajemství Zlatá ulička v Praze je jedním z míst, kde se lidé pokoušeli vyrobit elixír života. Být nesmrtelný je touha vepsaná do přirozenosti člověka. V touze po nesmrtelnosti dělají lidé různé věci. Když pomineme snažení alchymistů a…


9. 5. 2011 13:06
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Jak číst Písmo svaté Jako Křesťané máme krásné celoživotní povolání – být jako Ježíš. To je smysl a cíl našeho života. Neseme Kristovo jméno (křesťané), máme nést i jeho podobu. Jako Ježíš milovat Boha, sebe a bližního, jako On se obětovat pro spásu…


18. 4. 2011 12:52
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Velikonoční třídení Když si položíme otázku, které tři dny v roce jsou nejdůležitější, zazní různé odpovědi. Děti řeknou, že svátek, narozeniny a Štědrý den, protože se dostávají dárky. Dospělí s tím mohou souhlasit, ale dovedu si představit, že…


12. 4. 2011 18:33
Rubrika: Učící se církev | Štítky: tema:krest

KŘEST - Téma Signálů pro postní dobu 2011 – SOUHRN ODKAZŮ Na výzvu redakce Signálů (Úvodník k tématu – Leukkippe), přidávám souhrn odkazů na několik již vypracovaných a na Signálech zveřejněných dílčích příspěvků k tomuto tématu podle programu ČBK:…


4. 4. 2011 13:01
Rubrika: kázání | Štítky: P. JAN PLODR

Boží království v Písmu svatém Boží království ve Starém zákoně Starý zákon odhaluje, že Bůh je jediným skutečným králem celého světa i vesmíru. On vše stvořil a všemu vládne. Když chce mít židovský národ pozemského krále, vnímá to Bůh jako zradu.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio