Témata k nedělní a sváteční liturgii
21. 9. 2017 16:51

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 55,6-9: Prorok Izaiáš vyzývá své soukmenovce, aby změnili vlastní představy o Bohu. Boží jednání a Boží záměry není možno porovnávat s úmysly a…


15. 9. 2017 12:26

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 27,33-28,9: Člověk je tvor společenský. Chceme-li být ve svém životě šťastní, zapomeňme na hněv a pomstu a hledejme cestu, jak odpustit bližnímu,…


7. 9. 2017 17:37

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 33, 7-9: Dějinným pozadím prvního čtení z knihy proroka Ezechiela, jsou události po porážce Judska od Babylónie 597 př.n.l. a po odvlečení elity…


1. 9. 2017 15:34

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.9.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (I) Jer 20, 7-9: Text dnešního čtení z knihy proroka Jeremiáše, pocházející z oddílu takzvaných Jeremiášových nářků nám poskytuje možnost poznávat…


24. 8. 2017 18:07

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 27.8.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 22,19-23: Čtení z knihy proroka Izaiáše o příběhu z doby po osvobození Jeruzaléma v sedmém století před Kristem, nás může vybídnout k úvaze nad…


17. 8. 2017 18:12

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 20.8.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáš (I) Iz 56,1.6-7: Proroctví Izaiášovo předvídá, že spása Božího lidu přijde brzy a přinese konečnou spravedlnost do vztahů mezi Bohem a námi, k zákonu a k…


14. 8. 2017 18:00

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – úterý - 15.8.20017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení apoštola Jana (V) Zj 11, 19a; 12, 1. 3 -6a. -10ab: Na dnešní den připadá největší mariánský svátek- slavnost Vystoupení Panny Marie na nebesa…


9. 8. 2017 13:26

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 13.8.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (I) 1 Král 19,9a.11-13a: O Bohu si často myslíme, že je bytostí největší, nejsilnější a nejhrozivější, která vládne nad vším tím naším ohromným světem.…


3. 8. 2017 18:29

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - 6.8.2017- neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (V) Dan 7, 9-10. 13-14: Prorok Daniel popsal své vidění průběhu posledního soudu lidstva. Při něm se potvrdí, kdo bude při druhém příchodu Pána…


27. 7. 2017 16:32

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 30.7. 2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (I) 1 Král 3, 5. 7-12: Ve čtení úryvku z první knihy královské nalezneme příklad Božího vyvolení. Svrchovaný Bůh projevil svůj nepředvídatelný úsudek a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio