Témata k nedělní a sváteční liturgii
23. 3. 2017 14:39

4. NEDĚLE POSTNÍ - 26.3.2017 Komentář k 1. čtení z první knihy Samuelovy (I) 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a: Dnešní čtení ze starozákonní knihy Samuelovy popisuje, jak došlo ke zvolení izraelského krále Davida. Do tak významného úřadu se tehdy vstupovalo…


20. 3. 2017 16:58

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ – sobota - 25.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V ) Iz 7,10-14: Pokolení, které Bůh vyvolil ke spáse, se v průběhu dějin často odmítalo nechat Bohem vést. Tak tomu bylo i za vlády krále…


16. 3. 2017 17:02

3. NEDĚLE POSTNÍ - 19.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy Ex 17,3-7: Během exodu do zaslíbené země byl Boží lid sužován hladem a žízní. Lidé přestávali důvěřovat Bohu, propadali pochybnostem o jeho velikosti a…


8. 3. 2017 22:49

2. NEDĚLE POSTNÍ - 12.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 12,1-4a: Když Bůh podle svého plánu vybídnul našeho praotce Abraháma, aby opustil svou zemi, spojil své nařízení se zaslíbením hojného požehnání.…


4. 3. 2017 16:47

1. NEDĚLE POSTNÍ-5.3.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (I) Gn 2,7-9; 3, 1-7: Když Bůh stvořil člověka, zahrnul jej dobrem, pohodou a krásou, uvedl ho do ráje a dal mu velkou svobodu k tomu, aby svým působením…


23. 2. 2017 17:28

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 26.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 49,14-15: I v kratičkém čtení z knihy proroka Izaiáše nacházíme Hospodinovo poselství. Jako při mnoha jiných příležitostech člověku vzkazuje, že je…


16. 2. 2017 12:26

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 19.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 3. knihy Mojžíšovy (I) Lv 19,1-2. 17-18: Prostřednictvím proroka Mojžíše Hospodin vyzývá svůj lid věřící v něj jako Boha jediného, aby žil podle Boží vůle v míru, bez nenávisti a…


9. 2. 2017 13:47

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 12.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 15,16-21: Důležitým poselstvím dnešního úryvku slova Božího z knihy proroka je téma dvou cest, cesty života a cesty smrti. Je současně výpovědí o Boží…


2. 2. 2017 14:55

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 5.2.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I) Iz 58,7-10: Ústy proroka Izaiáše nás Bůh, coby ústřední zdroj milosrdenství a spravedlnosti nabádá, abychom spolu s ním vyslyšeli nářek chudých a…


25. 1. 2017 17:20

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 29.1.2017 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (I A) Sof 2,3; 3,12-13: Blahoslavenství, která jsou základním tématem dnešní neděle, mají svůj počátek v Hospodinových příslibech blaženosti a štěstí,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio