Témata k nedělní a sváteční liturgii
23. 5. 2016 11:59

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ -26.5.2016 – čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 14,18-20: Melchizedech, o němž se dočteme v první knize Mojžíšově, byl král a velekněz. Přinesl Abrahamovi, vracejícímu se z vítězné…


18. 5. 2016 16:07

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – neděle -22.5.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Přísloví (IC) Př 8,22-31: V Bohu od věčnosti sídlí Moudrost. Ona se stává pohledem Stvořitele na svět, Slovem, které tvoří dějiny. Slovo moudrosti Boží…


12. 5. 2016 18:33

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO –15.5.2016 – neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 2,1-11: Událostí, při které byl o Letnicích 50. den po Velikonocích do Jeruzaléma seslán Duch svatý, tak jak ji popisuje apoštol Lukáš…


6. 5. 2016 17:21

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 8.5.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 7,55-60: Zmínkou o Šavlovi uvádí apoštol Lukáš ve Skutcích apoštolů na scénu muže, který je zde zatím nepřítelem Štěpána i Ježíše. Později však se po…


2. 5. 2016 18:53

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ –5.5.2010 – čtvrtek Liturgické texty: Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 1,1-11: Apoštol Lukáš nám v úryvku ze Skutků apoštolů představuje veškeré Ježíšovo dosavadní působení jako cestu, která se definitivně naplňuje…


28. 4. 2016 14:45

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 9.5.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 15,1-2.22-29: Když apoštolové počali šířit evangelium, musela se rodící se církev v zájmu zachování pokojného soužití mezi židokřesťany a těmi kdo se…


19. 4. 2016 17:46

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 24.4.2016 Liturgické texty. Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 14,21b-27: Čtení ze Skutků apoštolů nás podrobně informuje o prvních misijních cestách apoštolů, kteří se vydávali z kolébky křesťanství z Jeruzaléma…


13. 4. 2016 18:48

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 17.4.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků. (IC) Sk 5,12-16: Ježíš před svým odchodem k Bohu Otci svým věrným přislíbil, že s nimi bude až do skonání světa. A jeho slib počal Duch svatý ihned naplňovat. Pověřil k…


8. 4. 2016 13:40
Rubrika: kázání

UČÍCÍ SE CÍRKEV - KÁZÁNÍ k tématu: DUCH SVATÝ A CÍRKEV Duch Svatý připravuje lidi a předchází svou milostí Duch svatý působí, že lidé touží po Bohu. Touha nás vede k hledání a hledání nás přivádí k setkání. I dnešní rozjímání nad velikonočními texty…


7. 4. 2016 13:11

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 10.4.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 5,27b-32.40b-41: Život církve se od počátku dramaticky odehrával v napjatých poměrech. Společenství křesťanů si získávalo stále větší úctu v očích lidí,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio