Témata k nedělní a sváteční liturgii
13. 4. 2016 18:48

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 17.4.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků. (IC) Sk 5,12-16: Ježíš před svým odchodem k Bohu Otci svým věrným přislíbil, že s nimi bude až do skonání světa. A jeho slib počal Duch svatý ihned naplňovat. Pověřil k…


8. 4. 2016 13:40
Rubrika: kázání

UČÍCÍ SE CÍRKEV - KÁZÁNÍ k tématu: DUCH SVATÝ A CÍRKEV Duch Svatý připravuje lidi a předchází svou milostí Duch svatý působí, že lidé touží po Bohu. Touha nás vede k hledání a hledání nás přivádí k setkání. I dnešní rozjímání nad velikonočními texty…


7. 4. 2016 13:11

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ- 10.4.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (IC) Sk 5,27b-32.40b-41: Život církve se od počátku dramaticky odehrával v napjatých poměrech. Společenství křesťanů si získávalo stále větší úctu v očích lidí,…


3. 4. 2016 11:30

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - 4.4.2016 – pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V ) Iz 7,10-14: V době života proroka Izaiáše vyvolený národ, ohrožený vojenským konfliktem, odmítl nechat se Bohem vést. Proto Hospodin ústy…


30. 3. 2016 21:33

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)- 3.4.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků (IC) Sk 5,12-16: Ze spisu Skutky apoštolů se dozvídáme mnohé ze života raného společenství křesťanů. Ti se často shromažďovali kolem…


21. 3. 2016 15:32

INTIMNÍ VZTAHY PŘED MANŽELSTVÍM A V MANŽELSTVÍ, ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ:NESESMILNÍŠ. SOUMRAK NAD KATOLICKOU CÍRKVÍ? Jeden můj přítel na Signálech nás požádal, abychom přispěli k jeho důkladné přípravě na odpověď své vnučce, která žije ve společné domácnosti…


21. 3. 2016 14:21
Rubrika: kázání

MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU KÁZÁNÍ (1.) - P. Jan Plodr k tématu 309: SVÁTOST MANŽELSTVÍ - 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 26.8.2012: (O tomto tématu hezky pojednává Walter Trobisch v knize „Dva středy však jeden kruh.“) Manželství – nerozlučné spojení muže a…


15. 3. 2016 12:16

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA - 19.3.2016 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Samuelovy (V) 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16: Král David byl jedním z řady osobností Hospodinem vyvoleného lidu, jenž má svůj počátek u praotce Abraháma. Podle Božího…


13. 3. 2016 11:09
Rubrika: kázání

5. NEDĚLE POSTNÍ - 13.3.2016 Kázání: Boží dlaň Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil…


10. 3. 2016 12:45

5. NEDĚLE POSTNÍ - 13.3.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáš (IC) Iz 43,16-21: Autor úryvku z knihy proroka Izaiáše utěšuje vyvolený národ trpící strádáním v babylonském vyhnanství slovy Boží útěchy. A nejen to. Zvěstuje…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio