Témata k nedělní a sváteční liturgii
23. 11. 2016 13:57

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 27.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I A) Iz 2,1-5: Zprávou o svém vidění nás autor připravuje na osobní setkání s Kristem, který podruhé přijde na svět, aby soudil živé i mrtvé. Prorok zde…


16. 11. 2016 16:55

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE- 20.11.2016 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Samuelovy (I C) 2 Sam 5,1-3: Z úryvku čtení z knihy Samuelovy uslyšíme o dalším stupni, zaznamenaném na křivce vzestupu Davida, úspěšného vládce…


10. 11. 2016 11:00

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -13.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy proroka Malachiáše (I C) Mal 3,19-20a: Text čtení úryvku z knihy proroka Malachiáše nás varuje před lidmi, kteří se protiví Božím zákonům. Přijde den, kdy budou…


7. 11. 2016 14:45

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY- středa - 9.11.2016 Liturgické texty Podle lekcionáře díl VI., připadne-li tento svátek na jiný den v týdnu než v neděli, vybere se jedno z prvních dvou čtení a evangelium. Komentář k 1. čtení z knihy Ezechiela …


4. 11. 2016 13:46

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ -6.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Makabejské (I C) 2 Mak 7,1-2.9-14: Při čtení příběhu z knihy Makabejské slyšíme, jak místo výkřiků bolesti a utrpení týraných, zní jejich vyznání víry ve vzkříšení a ve…


1. 11. 2016 14:51

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ - středa - 2.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Makabejské (VI) 2 Mak 12,43-46: Čtení z knihy Makabejské hovoří o prospěšnosti modlit se za zemřelé. Církev již od prvních dob uctívala památku…


31. 10. 2016 17:52

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH– úterý - 1.11.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Zjevení (V) Zj 7,2-4.9-14: Ve zjevení apoštola Jana vystupuje na scénu anděl s pečetidlem Božím, kterým má podle starozákonního proroctví obřadně poznamenat na…


27. 10. 2016 11:00
Rubrika: kázání

Dobrotivý Bůh a zlo (KKC 309-314) - k tématu Učící se církev na 31. neděli v mezidobí C. Odkud je zlo? Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: „Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?” Jeden ze studentů nesměle odpověděl: „Ano,…


26. 10. 2016 21:46

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 30.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Moudrosti (I C) Mdr 11,22-12,2: Čtení z knihy Moudrosti nám dnes představuje milujícího Boha jako všemohoucího a vševědoucího Stvořitele, který nemůže dělat chyby.…


22. 10. 2016 12:30
Rubrika: kázání

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ C- 23.10.2016 - KÁZÁNÍ „Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupiči, podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhleten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio