Témata k nedělní a sváteční liturgii
19. 10. 2016 22:36

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I C) Sir 35,15b-17.20-22a: Bůh nestraní nikomu. Není ani na straně pyšného boháče proti chudákovi. Pyšný obvykle nezná Boží lásku a je Bohu vzdálen. Jeho…


14. 10. 2016 0:00
Rubrika: kázání

Písmo svaté – kniha Boha a člověka (KKC 120 – 130) Ve starozákonním čtení vidíme proroka Mojžíše, jak má při bitvě s Amalečany zvednuté rozpažené ruce. Tento postoj značí, že se otevírá Boží milosti a přijímá ji. Díky tomu jeho národ vítězí v bitvě…


13. 10. 2016 11:35

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 17,8-13 Vysvětlení textu prvního čtení je z historického hlediska poměrně obtížné. Postava Mojžíše s rozepjatými pažemi vede k představě, že prorok…


6. 10. 2016 13:50

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Královské(IC) 2. Král 5,14-17: Čtení z 2. knihy královské vypráví o zázračném uzdravení velitele aramejského vojska Námana z malomocenství po několikerém ponoření do…


29. 9. 2016 23:47

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 2.10.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Habakuka (IC) Hab 1,2-3;2,2-4: Platnost veršů, které vyslechneme při čtení z knihy proroka Habakuka, přesahuje dobový rámec, ve kterém byly autorem napsány.…


27. 9. 2016 17:44

SLAVNOST SV. VÁCLAVA – 28.9.2016 - středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (V) Mdr 6,9-21: Verše, vybrané z knihy Moudrosti k dnešní slavnosti Svatého Václava, by měly inspirovat ty, kteří rozhodují o osudech lidí a celých…


22. 9. 2016 18:00

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 25.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IC) Am 6,1a.4-7: Prorok Amos v úryvku prvého čtení upozorňuje, jak nebezpečné může být bohatství. Lehkomyslně a nestoudně hromadit bohatství před zraky…


14. 9. 2016 18:24

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 18.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IC) Am 8,4-7: Čtení z knihy proroka Amosa uvádí téma sociální nespravedlnosti z doby, kdy autor textu žil. Je aktuální i v naší současnosti. Úryvek nás…


8. 9. 2016 14:06

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 11.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 32,7-11.13-14: Jak uslyšíme z knihy Exodu, Hospodin rozhněvaný na svůj nevěrný lid je v přímém kontaktu s patriarchou Mojžíšem, jenž se dovolává Boží…


31. 8. 2016 22:55

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr 9,13-18: Dnešní první čtení nám předkládá text poslední části Šalomounovy modlitby, v níž král prosí Boha o dar moudrosti. Člověk jeho doby pro svoji…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio