Témata k nedělní a sváteční liturgii
7. 11. 2018 18:29

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY - 9.11.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela (I) Ez 47, 1-2. 8-9. 12: Dnes si připomínáme posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám. Čtení z knihy…


3. 11. 2018 12:54

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 4.11.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IB) Dt 6,2-6: V textu prvního čtení z 5. knihy Mojžíšovy se jako refrén opakuje zdůvodnění, proč je třeba zachovávat Boží přikázání. Verše, které…


1. 11. 2018 16:49

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ – pátek – 2.11.2018 Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (VI) Mdr 3, 1-9: Dnešní „Vzpomínka na všechny věrné zesnulé“ je věnována těm zemřelým, kteří za své hříchy ještě trpí v očistci. Oni touží po naší pomoci,…


28. 10. 2018 17:06

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – 1.11.2018 - čtvrtek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Zjevení (V) Zj 7, 2-4. 9-14: Dnešní čtení z knihy Zjevení apoštola Jana popisuje jeho vidění průběhu vznešené liturgické slavnosti, konané v posledních dnech…


24. 10. 2018 13:20

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IB) Jer 31, 7-9: Slova z Jeremiášovy „Knihy útěchy“ jsou plná radosti a naděje. Jimi se Hospodin obrací na svůj vyvolený národ postižený důsledky…


18. 10. 2018 11:40

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IB) Iz 53 , 10-11: Když dnes budeme číst verše z písně proroka Izaiáše o Hospodinově trpícím služebníku, jehož chápeme jako předobraz Ježíše Krista,…


11. 10. 2018 16:14

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IB) Mdr 7, 7-11: Moudrosti není možno se naučit, ale můžeme jí být Bohem obdarováni. V prvním čtení dnešní bohoslužby slova vyslechneme z Písma modlitbu…


3. 10. 2018 11:27

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.10.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IB ) Gn 2, 18-24: Jak se dočteme v první knize Mojžíšově, byli první muž a žena - Adam a Eva - Bohem stvořeni, aby vytvářeli jednotu, vzájemně se…


28. 9. 2018 16:01

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.9.2018 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (IB ) Nm 11,25-29: V dnešním čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy se setkáme s ukázkou působení Božské Spravedlnosti, která je připravena lidem neustále…


25. 9. 2018 17:16

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA – 28.9.2018 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (V) Mdr 6,9-21: K úvahám nad čtením z knihy Moudrosti při dnešní slavnosti Svatého Václava, by měli být vedeni ti, kteří rozhodují o osudech lidí,…


« novější 1 4 5 6 7 8 9 10 14 26 39 51 starší »

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio