Témata k nedělní a sváteční liturgii
14. 2. 2019 8:00

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 17.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 17,5-8: Dnešní čtení z knihy proroka Jeremiáše se zabývá tematikou prokletí a požehnání. Verše se podobají výrokům, které…


7. 2. 2019 12:44

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 6,1-2a.3-8: O povolání proroka Izaiáše Hospodinem pojednávají verše k dnešnímu čtení z jeho knihy. Dozvídáme se, jak Bůh…


31. 1. 2019 16:00

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 3.2.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 1,4-5.17-19: V době Jeremiášova povolání Hospodinem k prorocké službě v Izraeli, kdy začíná rozvrat Judského království, Bůh…


22. 1. 2019 18:59

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 27.1.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy Nehemiášovy (IC ) Neh 8,2-4a.5-6.8-10: Text úryvku z knihy proroka Nehemiáše nás přivádí na první shromáždění lidu Izraele po návratu z vyhnanství ke…


17. 1. 2019 13:44

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 20.1.2019 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 62,1-5: Text úryvku z Izaiášovy knihy se týká prorokova vidění budoucnosti Svatého města, obklopeného Boží láskou. Autor zde použitím svatební…


10. 1. 2019 13:44

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – 13.1.2019 - neděle Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 40,1-5.9-11: Izaiášova „kniha útěchy“, ze které dnes budeme číst, byla významným poselstvím naděje, kterým prorok…


6. 1. 2019 14:42

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – neděle 6.1.2013 - kázání P. Jan Plodr – farnost Krásensko Cesty k víře Jsou různé způsoby jak se dozvědět o Bohu, ale také různé přístupy jak s těmi cestami naložit: Příroda podává svědectví o Bohu a jeho velikosti. V Bibli…


3. 1. 2019 11:56

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2019 –neděle Liturgické texty ke slavnosti při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I C) Iz 60, 1-6: Autor veršů čtení z knihy Izaiášovy oslavným básnickým jazykem vyhlašuje proroctví plné…


30. 12. 2018 13:32

SLAVNOST MATKY BOŽÍ – NOVÝ ROK- 1.1.2019 - úterý Liturgické texty čtené ke slavnosti při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy (I) Nm 6, 22-27: První novoroční den oslavuje katolická církev Matku Boží, Pannu Marii. První…


27. 12. 2018 12:29

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 30.12.2018 - neděle Liturgické texty čtené při bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 3,3-7.14-17a Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy nám sděluje, že na základě dobrých rodinných vztahů může člověk i…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio