Témata k nedělní a sváteční liturgii
22. 9. 2016 18:00

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 25.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IC) Am 6,1a.4-7: Prorok Amos v úryvku prvého čtení upozorňuje, jak nebezpečné může být bohatství. Lehkomyslně a nestoudně hromadit bohatství před zraky…


14. 9. 2016 18:24

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 18.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Amosa (IC) Am 8,4-7: Čtení z knihy proroka Amosa uvádí téma sociální nespravedlnosti z doby, kdy autor textu žil. Je aktuální i v naší současnosti. Úryvek nás…


8. 9. 2016 14:06

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 11.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy (IC) Ex 32,7-11.13-14: Jak uslyšíme z knihy Exodu, Hospodin rozhněvaný na svůj nevěrný lid je v přímém kontaktu s patriarchou Mojžíšem, jenž se dovolává Boží…


31. 8. 2016 22:55

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr 9,13-18: Dnešní první čtení nám předkládá text poslední části Šalomounovy modlitby, v níž král prosí Boha o dar moudrosti. Člověk jeho doby pro svoji…


24. 8. 2016 20:46

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IC) Sir 3,19-21.30-31: Dnešní první čtení nás uvede k úvahám o křesťanské pokoře. Cesta pokory je cestou, kterou zvolil Bůh, aby se mohl zjevit svému lidu.…


18. 8. 2016 13:33

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 66,18-21: Čtení z knihy proroka Izaiáše naznačuje, jak plánuje Hospodin spásu lidstva. Činí znamení, zjeví se a přijde, aby národy ve svém jménu k…


13. 8. 2016 14:06

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 15.8.2016 – pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy Zjevení. (IC) Zj 11,19a; 12,1.3-6a. 10ab: Úryvek z knihy Zjevení můžeme vnímat jako líčení snu apoštola Jana o dramatu, odehrávajícím se v nebi. V…


12. 8. 2016 13:59

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 14.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 38,4-6.8-10: Prorok Jeremiáš, když plnil své poslání, kterým ho pověřil Bůh, poznal ve svém životě pronásledování, jež mu působilo velké utrpení…


5. 8. 2016 22:43

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy Moudrosti (IC) Mdr 18,6-9: V dnešním čtení z knihy Moudrosti pisatel připomíná některé okamžiky z velké události noci, v níž došlo k exodu, k vyjití izraelského národa z…


3. 8. 2016 14:00

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - 6.8.2016 – sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (V) Dan 7,9-10.13-14: Ve vidění proroka Daniela, zaznamenaného v jeho knize, se odehrává příprava posledního soudu lidstva. Na něm se potvrdí, kdo…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio