Témata k nedělní a sváteční liturgii
31. 8. 2016 22:55

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 4.9.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti (IC) Mdr 9,13-18: Dnešní první čtení nám předkládá text poslední části Šalomounovy modlitby, v níž král prosí Boha o dar moudrosti. Člověk jeho doby pro svoji…


24. 8. 2016 20:46

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 28.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (IC) Sir 3,19-21.30-31: Dnešní první čtení nás uvede k úvahám o křesťanské pokoře. Cesta pokory je cestou, kterou zvolil Bůh, aby se mohl zjevit svému lidu.…


18. 8. 2016 13:33

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 21.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 66,18-21: Čtení z knihy proroka Izaiáše naznačuje, jak plánuje Hospodin spásu lidstva. Činí znamení, zjeví se a přijde, aby národy ve svém jménu k…


13. 8. 2016 14:06

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – 15.8.2016 – pondělí Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy Zjevení. (IC) Zj 11,19a; 12,1.3-6a. 10ab: Úryvek z knihy Zjevení můžeme vnímat jako líčení snu apoštola Jana o dramatu, odehrávajícím se v nebi. V…


12. 8. 2016 13:59

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 14.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Jeremiáše (IC) Jer 38,4-6.8-10: Prorok Jeremiáš, když plnil své poslání, kterým ho pověřil Bůh, poznal ve svém životě pronásledování, jež mu působilo velké utrpení…


5. 8. 2016 22:43

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 7.8.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy Moudrosti (IC) Mdr 18,6-9: V dnešním čtení z knihy Moudrosti pisatel připomíná některé okamžiky z velké události noci, v níž došlo k exodu, k vyjití izraelského národa z…


3. 8. 2016 14:00

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ - 6.8.2016 – sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela (V) Dan 7,9-10.13-14: Ve vidění proroka Daniela, zaznamenaného v jeho knize, se odehrává příprava posledního soudu lidstva. Na něm se potvrdí, kdo…


28. 7. 2016 12:55

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 31.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Kazatel (IC) Kaz 1,2;2,21-23: Marnost je typický výraz, používaný autorem v knize Kazatel. Znamená něco pomíjejícího, mlhavého, nejistou prchavou skutečnost. Chceme-li…


20. 7. 2016 22:51

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,20-32: Minulou neděli jsme četli z knihy Mojžíšovy o našem praotci Abrahámovi, jako o vzoru pohostinnosti, s níž obsluhoval dokonce samotného…


13. 7. 2016 20:49

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,1-10a: Abraham byl vzorem pohostinnosti. Když k němu zavítal Hospodin, pohotově ho obsloužil s nábožnou úctou, která náleží Bohu. Bůh se vydává…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio