Témata k nedělní a sváteční liturgii
13. 7. 2016 20:49

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (IC) Gn 18,1-10a: Abraham byl vzorem pohostinnosti. Když k němu zavítal Hospodin, pohotově ho obsloužil s nábožnou úctou, která náleží Bohu. Bůh se vydává…


6. 7. 2016 18:41

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy (IC) Dt 30,10-14: Text prvního čtení přináší Mojžíšův příkaz lidu k poslušnosti Hospodinových nařízení. Bůh v něm dal poznat svůj zájem na uzavření smlouvy…


3. 7. 2016 14:32

SLAVNOST SVATÉHO CYRILA A METODĚJE – 5.7.2016 - úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V) Iz 61,1-3a: Verše z knihy proroka Izaiáše byly vybrány ke čtení, abychom jim naslouchali při dnešní slavnosti svatého Cyrila a…


30. 6. 2016 14:32

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.7.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 66,10-14c: Čtení z knihy proroka Izaiáše patří k velkým projevům radosti a útěchy z přítomnosti a díla Páně. Zaslíbení příchodu Mesiáše se vine celým…


27. 6. 2016 16:41

SLAVNOST SVATÉHO PETRA A PAVLA – 29.6.2016 – středa Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů ( V) Sk 12,1-11: Dnešní slavnost je věnována vzpomínce na dva nejvýznamnější apoštoly prvotní církve Petra a Pavla. Petra vyvolil Ježíš jako…


24. 6. 2016 13:56

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE – 24.6.2010 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 49,1-6: Dnes slavíme narození předchůdce Páně a proroka Jana Křtitele, který později zahájil své působení v Judské poušti.…


23. 6. 2016 8:00

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE – 24.6.2010 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 49,1-6 Dnes slavíme narození předchůdce Páně a proroka Jana Křtitele, který později zahájil své působení v Judské poušti.…


22. 6. 2016 13:32

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26.6.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21: V příběhu z první knihy Královské čteme, jak byl z příkazu Hospodina povolán k prorocké službě Elizeus, následovník proroka…


15. 6. 2016 14:08

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.6.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Zachariáše (IC) Zach 12,10-11: Výrok Hospodinův, zachycený autorem v knize proroka Zachariáše, pochází z období válek a rozbrojů, vedených proti Bohem vyvolenému…


8. 6. 2016 17:01

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 12.6.2016 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Samuelovy (IC) 2 Sam 12,7-10.13: Lidé hřeší. Věz, že jakkoli těžkou vinu neseš na svých ramenou, Bůh ti odpustí, jestli se budeš kát a odvrátíš se od svých hříchů. Nic…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio