Témata k nedělní a sváteční liturgii
30. 7. 2014 18:18

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3.8.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (I A ) Iz 55, 1 -3: Výzva Hospodina, zaznamenaná prorokem Izaiášem, v dnešním čtení směřuje až k nám. Je plná naděje. Naslouchej proto Bohu, otevři…


23. 7. 2014 22:43

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 27.7.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z první knihy Královské. (I.A str. 175) 1 Král 3, 5. 7 -12: Biblické čtení z knihy Královské o Šalomounovi ukazuje, jak Hospodin může nepředvídatelným způsobem působit na…


17. 7. 2014 10:58

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 20.7.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy Moudrosti. (I A ) Mdr 12,13. 16 -19: Dnešní čtení z knihy Moudrosti nám představuje Boha jako spravedlivého a mocného pána nad lidmi, který nás miluje a poskytuje nám…


9. 7. 2014 12:36

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 13.7.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše . (I A ) Iz 55,10 -11: Dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše svědčí o slovu Božím, jak o něm hovoří Hospodin sám. Slovem On stvořil svět a vše co je na…


3. 7. 2014 2:00

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 6.7.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Zachariáše . (I A ) Zach 9,9 -10: Proroctví z knihy Zachariášovy vyzývá k radosti slovy, používanými k oslavě Hospodinova kralování a pro dobu očekávání…


2. 7. 2014 11:54

SLAVNOST sv. CYRILA A METODĚJE –5.7.2014 - sobota Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (V ) Iz 61, 1 -3a: Svatí Cyril a Metoděj, jejichž svátek dnes slavíme, se proslavili zejména tím, že získali široké lidové vrstvy k…


27. 6. 2014 20:44

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA – 29.6.2014 - neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 12, 1 -11: Dnes si připomínáme památku dvou velkých apoštolů Petra a Pavla. V církvi se tento den slaví jako jejich společný svátek…


25. 6. 2014 12:25

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 27.6.2014 – pátek Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy . (I A ) Dt 7,6 -11: Hospodin v průběhu historie několikrát smluvně potvrdil svůj závazek k péči o všechno živé na zemi. Z lásky…


21. 6. 2014 0:30

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 22.6.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše. (I A ) Jer 20, 10 -13: Duše člověka je během lidského života vystavena nejrůznějším pokušením, zkouškám, zátěžím a stresům. Mnoho lidí vnímá s…


17. 6. 2014 23:38

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – 19.6.2014 - čtvrtek Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy . (I A ) Dt 8,2 -3. 14b -16a.: Na cestě životem se mnozí z nás ocitnou v prostředí, v němž člověk vlastními silami nemůže přežít.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio