Témata k nedělní a sváteční liturgii
12. 6. 2014 13:18

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 15.6.2014– neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z 2. knihy Mojžíšovy . (I A ) Ex 34, 4b -6. 8 -9: Věříme v jediného Boha, který se člověku zjevuje v průběhu dějin ve všech třech svých podobách. O tom jak se…


5. 6. 2014 23:17

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 8.6.2014 - neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2,1 -11: O Letnicích - v den významného židovského svátku, se podle apoštola Lukáše uskutečnila ve společenství nejvěrnějších…


30. 5. 2014 13:55

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 1.6.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A) Sk 1,12 -14: Podle Lukášova díla Skutky apoštolů byli po nanebevzetí Ježíše uváděni do křesťanského života v Jeruzalémě další a další lidé, kteří…


29. 5. 2014 11:08

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 29.5.2014 - čtvrtek Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 1,1 -11: Ježíš po svém vzkříšení poskytnul apoštolům mnoho důkazů o tom, že mezi nimi nadále žije. Po čtyřicet dní se jim…


22. 5. 2014 14:57

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 25.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 8, 5 -8. 14 -17: Duch svatý je duší církve a tvoří s ní jednotu. Vede její učedníky, dává jim moc uzdravovat, koordinuje jejich misijní…


15. 5. 2014 13:47

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 18.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 6, 1-7: Společenství prvotní církve v Jeruzalémě se postupně rychle rozrůstalo. To vyvolalo potřebu dalších a dalších služeb. Z toho, jak o…


8. 5. 2014 12:51

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 11.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2, 14a. 36-41: Ukřižovaný Ježíš je Mesiáš a Pán. To bylo jádro závěru první slavnostní promluvy apoštola Petra k lidu, jak uslyšíme dnes při…


2. 5. 2014 18:35

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 4.5.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A ) Sk 2, 14.22-28: Duch svatý sestoupil o Letnicích na apoštoly a proměnil je ve zcela nové lidi, kteří se stali horlivými svědky vzkříšeného Krista.…


23. 4. 2014 18:35

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - 27.4.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (I A) Sk 2, 42 -47: Apoštol Lukáš nám ve svém díle Skutky apoštolů předkládá jako součást „radostné zvěsti“ vyprávění o prvních krůčcích křesťanského…


2. 4. 2014 17:46

5. NEDĚLE POSTNÍ - 6.4.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela .(I A ) Ez 37, 12 -14: Ústy proroka Ezechiela Hospodin ohlašuje přiblížení doby, kdy bude vyvolený národ vysvobozen z babylonského vyhnanství. Lid…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio