Témata k nedělní a sváteční liturgii
23. 1. 2014 20:56

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): Úryvkem z knihy proroka Izaiáše prostupuje světlo naděje vyvoleného Božího lidu, o blížícím se vysvobození z moci nepřátel. Konečné vítězství…


16. 1. 2014 12:44

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše ( I): Tajemství postavy Hospodinova Služebníka z části poetického oddílu proroctví Izaiáše bylo poodhaleno až v Ježíšově světle, které přišlo na svět,…


8. 1. 2014 18:01

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ - 12.1.2014 - neděle Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše ( I): Jako tajemnou osobnost prorok Izaiáš ve své knize představuje Služebníka Božího, kterého povolává Hospodin a vkládá do něho svého Ducha,…


4. 1. 2014 11:36

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – 6.1.2014 - pondělí Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): V dnešním čtení prorok Izaiáš oslavným a básnickým jazykem opěvuje svoje vidění o putování mnohých národů do svatých míst, kde se budou…


2. 1. 2014 18:55

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ - 5.1.2014 Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení z Knihy Sirachovcovy (I): Text úryvku z knihy Sirachovcovy je velkým chvalozpěvem na Boží moudrost, která obnovuje celé lidstvo tím, že je ponořuje do Božího života.…


30. 12. 2013 18:15

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – NOVÝ ROK – 1.1.2014 - středa Liturgické texty (AI) Komentář k 1. čtení ze 4. knihy Mojžíšovy (I): První den roku oslavuje církev Matku Boží a Matku Církve, Pannu Marii. Dávné požehnání starozákonních kněží, které…


27. 12. 2013 12:03

SVÁTEK SVATÉ RODINY– 29.12.2013 – neděle Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I): Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy se zabývá problémy rodinných vztahů. Pohled autora je naplněný vírou a ryzí lidskostí. Vyzývá dospělé…


23. 12. 2013 15:09

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA - 26.12.2013 –čtvrtek Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V): Svatý Štěpán, jehož svátek dnes slavíme, byl obdarován Duchem svatým, který ho naplnil kazatelskou moudrostí a evangelijní sílou, s níž…


20. 12. 2013 18:04

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 22.12.2013 Liturgické texty (A1) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): U judského krále Achaza se v dnešním čtení od proroka Izaiáše setkáváme s typickými projevy, táhnoucími se dějinami vyvoleného národa. Spočívají…


13. 12. 2013 12:56

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 15.12.2013 Liturgické texty (A I) Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I): Dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše je proniknuto radostí. Jeho slova platí v každé době. Přibližují lidstvu proměny, které nastávají, když…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio