Témata k nedělní a sváteční liturgii
31. 12. 2012 10:35

SLAVNOST MATKY BOŽÍ – NOVÝ ROK- 1.1.2013 - úterý Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy. (I C) Nm 6, 22-27: První novoroční den oslavuje církev Matku Boží, Pannu Marii. Pod její ochranou se dnes také slaví Světový den…


27. 12. 2012 13:08

SVÁTEK SVATÉ RODINY - 30.12.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Sirachovcovy (I) Sir 3,3-7.14-17a: Poučný úryvek z knihy Sirachovcovy nám sděluje, že na základě dobrých rodinných vztahů může člověk i lépe plnit přikázání lásky…


25. 12. 2012 20:00

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA –středa - 26.12.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů (V) Sk 6,8-10; 7,54-60: V dnešním svátku si připomínáme sv. Štěpána - prvomučedníka pro víru v Krista. Patřil k prvním služebníkům, kteří v prvotní…


17. 12. 2012 16:03

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 23.12.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Micheáše (IC) Mich 5,1-4a: V úryvku z knihy proroka Micheáše, psaných v době nejvyššího ohrožení lidu Izraele, autor oznamuje Bohem přislíbené obnovení národa po…


11. 12. 2012 13:24

3. NEDĚLE ADVENTNÍ - 16.12.20012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše (IC) Sof 3,14-18a: Celý úryvek čtení z knihy Sofoniášovy, je předznamenán pozváním k radosti. Prorok využívá všechna možná slova označující radost: jásot…


6. 12. 2012 12:44

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 9.12.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Barucha (IC) Bar 5,1-9: Chvalozpěv z knihy proroka Barucha, který zazní v prvním čtení, je poselstvím, jehož tématem je příslib znovuzrození posvátného Jeruzaléma.…


5. 12. 2012 16:23

SLAVNOST PANNY MARIE –počaté bez poskvrny hříchu - 8.12.2012 - sobota Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy (V) Gn 3,9-15. 20: Na počátku stvoření bylo lidstvo zatíženo prvotním hříchem. Skrze pannu Marii, mezi nás přišel náš…


20. 11. 2012 11:21

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE – 25.11.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela. (IB ) Dan 7, 13-14: Prorok Daniel zaznamenal své vidění dějin věčnosti, do kterých mocně zasahuje osobnost, v níž podle Písma poznáváme…


23. 5. 2012 14:07

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 27.5.2012 - neděle Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11: Dnešní úryvek ze Skutků apoštolů hovoří o události, kdy o Letnicích vstupuje do srdcí Ježíšových učedníků Duch svatý a…


13. 3. 2012 12:17

4. NEDĚLE POSTNÍ - 18.3.2012 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Kronik. (I) 2 Kron 36,14-16. 19-23: Z knihy Kronik se dozvídáme, jak Hospodin přiměl perského panovníka Kýra k vydání nařízení propustit vyvolený lid z otroctví a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio