Témata k nedělní a sváteční liturgii
25. 7. 2013 18:21

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IC) Gn 18,20-32: Jestliže jsme minulou neděli četli o našem praotci Abrahámovi, jako o vzoru pohostinnosti, dnes nám ho Mojžíš představí jako velkého…


19. 7. 2013 13:26

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 21.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IC) Gn 18,1-10a: Bůh navštěvuje člověka, kterého s láskou stvořil, aby mu připravil slavnou budoucnost. Když se jednoho dne zjevil Hospodin v podobě…


11. 7. 2013 12:42

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 14.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 30,10-14: Text prvního čtení přináší Mojžíšovu výzvu k poslušnosti a k plnění Hospodinových přikázání. V rámci smlouvy uzavřené mezi Hospodinem a…


4. 7. 2013 14:50

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7.7.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Izaiáše. (IC) Iz 66,10-14c: Úryvek z knihy proroka Izaiáše patří k velkým Božím zaslíbením. Popis „radosti“ a „útěchy“ z přítomnosti a díla Páně v celé své nádheře…


3. 7. 2013 12:23

SLAVNOST CYRILA A METODĚJE - 5.7.2013 -pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (V) Iz 61,1-3a: V dnešní slavnosti, k níž se vztahuje i úvodní čtení z knihy proroka Izaiáše, si Česká republika a Slovensko připomínají 1150.…


27. 6. 2013 18:04

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 30.6.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z první knihy Královské (IC) 1 Král 19,16b.19-21: Úryvek z první knihy Královské čerpá ze životopisu proroka Eliáše těsně před jeho odchodem k Bohu. Jako jeho nástupce je Bohem…


20. 6. 2013 18:00

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.6.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení knihy proroka Zachariáše. (IC) Zach 12,10-11: Výrok Hospodinův, zachycený v knize proroka Zachariáše, pochází z období válek a rozbrojů vedených proti vyvolenému národu Izraele…


14. 6. 2013 0:32

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 16.6.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 2. knihy Samuelovy. (IC) 2 Sam 12,7-10.13: Pokání Krále Davida, o němž nás úryvek z 2. knihy Samuelovy zpravuje, je závěrečnou etapou historie jeho hříchu a Boží milosti, který…


6. 6. 2013 23:09

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 9.6.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z 1. knihy Královské . (IC) 1 Král 17,17-24: V příběhu z první knihy královské, vyprávějícím o oživení syna vdovy, vystupuje prorok Eliáš jako Boží muž zpřítomňující Boha, který…


3. 6. 2013 14:57

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA -7.6.2013 – pátek Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Ezechiela. (IC) Ez 34,11-16: Dnešní čtení z knihy proroka Ezechiela nám obrazem Boha jako dobrého pastýře připomíná, jak nesmírně něžně…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio