Témata k nedělní a sváteční liturgii
26. 4. 2013 11:51

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 28.4.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 14,21b-27: Ze Skutků apoštolů se dnes dozvíme něco o prvních misijních cestách apoštolů do zemí a měst blízkého i vzdáleného okolí Izraele - kolébky…


18. 4. 2013 13:58

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – 21.4.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků. (IC) Sk 13,14.43-52: Ježíš před svým odchodem k Bohu uložil svým učedníkům, aby hlásali radostnou zvěst o věčném životě ve společenství s ním na nebi. Když byli…


10. 4. 2013 13:29

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ– 14.4.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů . (IC) Sk 5,27b-32.40b-41: Život prvotní církve se od počátku odehrával ve znamení světlých a temných okamžiků. Jak píše apoštol Petr, Ježíšovi učedníci v té…


3. 4. 2013 18:53

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ– 7.4.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení ze Skutků. (IC) Sk 5,12-16: Úryvek ze Skutků apoštolů nám přináší informaci o tom, jak tehdy žilo první společenství křesťanů a jak by mělo žít v každé době. Apoštolové zde konají…


13. 3. 2013 12:14

5. NEDĚLE POSTNÍ – 17.3.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše. (IC) Iz 43,16-21: V dnešním úryvku z knihy proroka Izaiáše je obsažena část záznamu obsáhlejší řeči autora o spáse. Vyvolenému národu, žijícímu v babylonském…


5. 3. 2013 13:47

4. NEDĚLE POSTNÍ– 10.3.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy Jozue. (IC) Joz 5,9a.10-12: Příběh z knihy Jozue je zprávou o závěrečné části dlouhého a obtížného putování vyvoleného národa z Egypta pouští do zaslíbené země. Izraelité se i…


27. 2. 2013 12:56

3. NEDĚLE POSTNÍ–3.3.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z druhé knihy Mojžíšovy. (IC) Ex 3,1-8a.13-15: Dnešní čtení ze Starého zákona hovoří o působivé události, při níž Bůh v rozhovoru s Mojžíšem představuje své jméno. Používá přitom formu…


19. 2. 2013 17:33

2. NEDĚLE POSTNÍ – 24.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 26,4-10: Dnešní Boží slovo zaměřuje náš zrak na cíl našeho lidského putování. Naše pravá vlast je v nebi. K ní máme obrátit své srdce. Bůh uzavřel s…


12. 2. 2013 12:19

1. NEDĚLE POSTNÍ - 17.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z páté knihy Mojžíšovy. (IC) Dt 26,4-10: Čtení z páté knihy Mojžíšovy obsahuje popis jádra každoročního bohoslužebného úkonu Izraele ve vztahu k právě ukončené sklizni – dožínek. Je…


5. 2. 2013 11:53

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 10.2.2013 Liturgické texty Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (I C) Iz 6,1-2a.3-8: Úryvek z Izaiášovy knihy pojednává o jeho povolání Hospodinem. Je svědectvím o tom, jak Bůh obdařil Izaiáše zvláštní milostí ke službě…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio